Bezpieczeństwo, Granice

Na początku kwietnia Krajowa Administracja Skarbowa z Centralnego Biura Śledczego Policji zajęły 25 kg kokainy ukrytej w kontenerze chłodniczym na statku, który wpłynął do portu w Gdańsku.

Towar ukryto wewnątrz kontenera chłodniczego – 25 paczek zawierało podejrzaną substancję, której zbadanie wykazało, że jest to kokaina. Wcześniejsze wykrycie 35 kg kokainy miało miejsce w porcie morskim w Rotterdamie.

Funkcjonariusze KAS wspólnie z policjantami CBŚP, przy współpracy ze służbami holenderskimi, wyeliminowali z rynku 60 kg kokainy o czarnorynkowej wartości ponad 25 mln zł.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za zorganizowanie przemytu.

rel (Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni)

1 1 1 1