Bezpieczeństwo, Granice

Rheinmetall i MBDA Deutschland porozumiały się w sprawie współpracy przy projektowaniu bojowych systemów laserowych wysokiej mocy. Zamierzają skonstruować, zintegrować i przetestować demonstrator technologii działa laserowego dla korwety K130 Marynarki Wojennej Niemiec.

Laser, potrafiący atakować cele z prędkością światła i ekstremalną precyzją przy minimalnych skutkach ubocznych, stanowi zupełnie nowy rodzaj oręża. Teraz po raz pierwszy ma szansę zostać sprawdzony w warunkach quasi-operacyjnych w postaci demonstratora zainstalowanego na niemieckiej korwecie. Szczegóły i podział obowiązków konstrukcyjnych między firmami zostaną określone natychmiast po udostępnieniu im założeń technicznych projektu przez Federalny Urząd ds. Sprzętu, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Eksploatacyjnego, czyli niemiecką agencję zamówień wojskowych.

Oceniając perspektywy wspólnego projektu Peter Heilmeier, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w MBDA Deutschland, zauważa, że „współpraca między Rheinmetall i MBDA będzie szczególnie korzystna dla niemieckich sił zbrojnych. Firmy zamierzają spożytkować swoje szczególne kompetencje, aby projekt zakończył się sukcesem”.

Werner Krämer, dyrektor zarządzający Rheinmetall Waffe Munition, widzi przedsięwzięcie następująco: „Będziemy ściśle współpracować, aby wykorzystać cały militarny potencjał technologii laserowej, zwiększając gotowość operacyjną i skuteczność bojową niemieckich sił zbrojnych. W porównaniu z innymi podmiotami nasze firmy posiadają w tej dziedzinie wyjątkowe kompetencje. Lasery oferują nowe możliwości bojowe na lądzie, na morzu i w powietrzu. Chcemy rozwijać nowe technologie w partnerstwie z niemiecką marynarką wojenną. ”.

rel

1 1 1 1