Bezpieczeństwo, Granice

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, kontradm. SG Piotr Stocki, uczestniczył w dniach 8 – 9 listopada w XV Konferencji Szefów Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego, która odbyła się w duńskim Ronne. Zamknęła ona roczne przewodnictwo duńskiej Policji w Konferencji Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region Border Control Cooperation – BSRBCC). W przyszłym roku współpracę służb granicznych w BSRBCC koordynować będzie Finlandia.

Komendantowi MOSG towarzyszył kmdr ppor. SG Bartosz Rutkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Morskiego MOSG. Podczas spotkania szefowie służb granicznych Danii, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Islandii, która w BSRBCC uczestniczy w charakterze obserwatora, podsumowali przedsięwzięcia zrealizowane w ramach duńskiego przewodnictwa, a także omówili zadania i kierunki rozwoju na rok przyszły. W trakcie konferencji nastąpiło oficjalne przekazanie przewodnictwa w BSRBCC Finlandii, która będzie koordynować współpracę służb granicznych w 2013 r. Na zakończenie strona fińska zaprezentowała plan działań w ramach przewodnictwa.

Podczas duńskiego przewodnictwa w BSRBCC zrealizowano wiele wspólnych przedsięwzięć w formie spotkań ekspertów, szkoleń, warsztatów czy seminariów ukierunkowanych na określone zagadnienia. Ich głównymi tematami były m.in. handel ludźmi, zbieranie materiału dowodowego na pokładzie jednostek pływających, seminarium lotnicze czy wspólna analiza ryzyka w regionie.

Współpraca służb granicznych państw nadbałtyckich koncentruje się na granicach i obszarach morskich. Jej celem jest skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa granic, lepsze przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji, przemytu towarów, jak również naruszeń przepisów obowiązujących na obszarach morskich.

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2529 4.3389
EUR 4.5575 4.6495
CHF 4.4327 4.5223
GBP 5.3466 5.4546

Newsletter