Bezpieczeństwo, Granice

25 czerwca br. na posiedzeniu Komitetu Współpracy Celnej UE - Chiny w Brukseli, podsekretarz stanu, szef Służby Celnej Jacek Kapica złożył podpis pod dokumentem rozszerzającym porozumienie o SSTL (Smart and Security Trade Lanes).

Podpisanie tego  dokumentu rozszerzającego pilotaż  włączający Polskę do projektu SSTL, pozwoliło na poszerzenie grona uczestników z trzech portów w fazie 1 do dwunastu w fazie 2 . Portami uczestniczącymi  w drugiej fazie projektu są: Shenzhen, Shanghai, Chongqing, Dalian i Tianjin w Chinach, a w Unii Europejskiej - Rotterdam, Felixstowe, Hamburg, Le Havre, Genua, Antwerpia i Gdańsk.

Polska pełną zdolność operacyjną w projekcie osiągnęła już 1 października 2011 r., w tym czasie port w Gdańsku został podłączony do platformy CenComm i przekazał przy jej wykorzystaniu pierwsze testowe komunikaty SSTL. Podpisanie dokumentu rozszerzającego Porozumienie SSTL stwarza prawne możliwości wymiany informacji pomiędzy Polską i chińską służbą celną.

Wymiana informacji między poszczególnymi portami w zakresie przeprowadzanych kontroli opartych na wspólnej analizie ryzyka, ma pozwolić na uniknięcie dublowania kontroli po obu stronach łańcucha dostaw. Wyboru towarów podwyższonego  ryzyka dokonuje się na podstawie wspólnie uzgodnionych kryteriów ryzyka oraz metod współpracy. Przewiduje się też skrócenie czasu obsługi przesyłek SSTL poprzez włączenie do projektu innych służb granicznych. W porcie w Gdańsku powołano specjalną grupę funkcjonariuszy celnych, której zadaniem jest typowanie ładunków w ramach obsługi programu SSTL.

Od 21 maja 2012 r. Polska, podobnie jak inne kraje uczestniczy w fazie testów operacyjnych wspólnych reguł ryzyka, kolejna faza programu pilotażowego SSTL stanowić będzie duże wyzwanie dla polskiej służby celnej oraz innych zaangażowanych w program podmiotów. Więcej na temat projektu SSTL na stronie www.mf.gov.pl w zakładce Służba Celna.

Źródło: Polska Izba Spedycji i Logistyki

1 1 1 1