Bezpieczeństwo, Granice

Admirał floty Frank Pandolfe, dowódca VI Floty Stanów Zjednoczonych, 2 czerwca uczestniczył wraz z kontradm. SG Piotrem Stockim, komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w rejsie patrolowym jednostką pływającą SG-111 Patrol 1 po Zatoce Gdańskiej. W jego trakcie został zapoznany ze strukturą i zadaniami Morskiego Oddziału Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej i sprawowaniu nadzoru nad polskimi obszarami morskimi.

Wizyta dowódcy VI Floty USA związana była z odbywającymi się na Bałtyku międzynarodowymi ćwiczeniami BALTOPS 2012. Na wniosek strony amerykańskiej admirał floty Frank Pandolfe wziął udział w rejsie patrolowym SG-111, podczas którego kontradm. SG Piotr Stocki przybliżył praktyczne aspekty zadań realizowanych przez Morski Oddział Straży Granicznej. Główny nacisk położył na specyfikę związaną z ochroną morskiej granicy państwowej i sprawowaniu przez jednostki pływające MOSG nadzoru nad polskimi obszarami morskimi.

Źródło: Morski Oddział Straży Granicznej

1 1 1 1