Żegluga

W czwartek wyładowano w Gdańsku, przy nabrzeżu rafinerii Lotos, ciężki, wielkogabarytowy ładunek ze statku Wilson Gaeta. Jest to największy aparat instalacji HVDU w ramach projektu EFRA. Rozładunek kolumny o masie 290 t ze statku rozpoczął się wczoraj około godz. 16.

Dźwig pływający Maja Polskiego Ratownictwa Okrętowego najpierw umieścił ciężki ładunek na własnym pokładzie. Następnie odbił od burty statku by umożliwić mu odejście od nabrzeża. Wilson Gaeta opuścił Gdańsk wczoraj wieczorem. Dźwig pływający mógł wtedy przybić do krótkiego nabrzeża Lotosu w celu wyładunku kolumny na ląd. Na dzisiaj (środę) zaplanowano lądowy transport ciężkiego elementu od nabrzeża do miejsca instalacji.

Kolumna ta, czyli aparat instalacji destylacji hydrowaxu (HVDU), dowieziona została do Rotterdamu barką śródlądową, a tam przeładowano ją na statek Wilson Gaeta (długość całkowita 87,97 m, szerokość 12,80 m, zanurzenie 5,50 m, nośność 3680 t, zbudowany w 1998 r. w stoczni Slovenske Lodenice w Komarnie na Słowacji), który dotarł do Gdańska w czwartek, 12 stycznia po południu. Operacja rozładunku była przekładana aż do wczoraj z powodu niesprzyjających warnków atmosferycznych.

Poniżej nasz materiał filmowy z operacji rozładunku:

Sama kolumna mierzy około 47,5 metrów długości oraz 6,5 metra średnicy. Instalacja HVDU będzie docelowo przerabiać 95 ton Hydrowaxu na godzinę.

- Od połowy stycznia do końca lutego plan budowy przewiduje dostarczenie drogą morską i montaż wszystkich największych urządzeń w ramach Projektu EFRA - podkreśla Grzegorz Błędowski, dyrektor Projektu EFRA w Grupie LOTOS SA. - Rozładowaliśmy ze statku kolumnę HVDU, a pod koniec stycznia przewidziana jest dostawa pozostałych urządzeń (kolumny destylacyjnej i dwóch reaktorów instalacji opóźnionego koksowania - DCU). Na placu budowy trwają finalne prace przy montażu kilku sekcji konstrukcji stalowej otaczającej reaktory koksowania. Zostaną one zamontowane razem z reaktorami w ramach tzw. operacji "heavy lift". Wysokość konstrukcji wraz z fundamentami przekroczy 100 metrów. Prace dźwigowo-montażowe zgodnie z planem rozpoczną się w końcówce stycznia.

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy. Nowe instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych.

Po zrealizowaniu Projektu EFRA rafineria Lotosu zwiększy swoją elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwoli zachować konkurencyjność, również w przypadku negatywnych zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych.

Najważniejsze obiekty, które złożą się na nowy ciąg technologiczny to instalacje: Opóźnionego Koksowania (DCU), Produkcji Wodoru (HGU), Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Destylacji Hydrowaxu (HVDU).

Dzięki realizacji Projektu EFRA (wartego 2,3 mld zł) zakład Lotosu w Gdańsku stanie się najnowocześniejszą rafinerią w UE. Z produkcji wyeliminowany zostanie niskomarżowy i nieekologiczny ciężki olej opałowy. W jego miejsce LOTOS będzie w stanie wyprodukować rocznie nawet 900 tys. ton dodatkowych paliw, głównie oleju napędowego i paliwa lotniczego.

AL, PBS, rel (LOTOS SA)

Fot.: Piotr B. Stareńczak, LOTOS SA

Przybycie statku Wilson Gaeta do nabrzeża Lotosu:

 

 
Dźwig pływający Maja z ładunkiem dla instalacji EFRADźwig pływający Maja z ładunkiem dla instalacji EFRADźwig pływający Maja z ładunkiem dla instalacji EFRAFot.: LOTOS SA