Inne

Pozostało już tylko 10 dni na złożenie wniosków na studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej. Rekrutacja na studia wojskowe rozpoczyna się dużo wcześniej niż na studia cywilne, gdyż do końca marca należy zarejestrować się elektronicznie i złożyć wniosek o przyjęcie na studia. 

W tym roku uczelnia otwiera nowy kierunek studiów wojskowych: systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz nową specjalność na kierunku mechatronika: prace podwodne. AMW to jedyna w kraju uczelnia, która kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej - nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów praktycznie wszystkich sfer działalności sił morskich.

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na 5 kierunkach, w tym na 6 specjalnościach:

na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO)

- nawigacja, specjalność eksploatacja okrętowych systemów pokładowych;

- informatyka, specjalność morskie systemy teleinformatyczne;

na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME)

- mechanik i budowa maszyn, specjalność eksploatacja siłowni okrętowych;

- mechatronika, do wyboru dwie specjalności: eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego oraz prace podwodne;

na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM)

- systemy informacyjne w bezpieczeństwie, specjalność cyberbezpieczeństwo.

W terminie do 31 marca należy wypełnić elektroniczne podanie (rejestracja on-line) oraz dostarczyć do uczelni:

- podpisany wniosek o przyjęcie na studia zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie REJESTRACJA ONLINE,

- świadectwo dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,

- życiorys,

- odpis skróconego aktu urodzenia.

Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, które w tym roku odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2017 roku kandydaci powinni odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni w zakładce "dla kandydata".

Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia wojskowo-cywilna. Oferuje studia zarówno wojskowe, jak i cywilne (12 kierunków). Współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi z Francji, Niemiec, Bułgarii i Rumunii. Polscy studenci-podchorążowie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i zawodach sportowych. Korzystają z możliwości, jakie daje Erasmus Military i odbywają wymiany z zagranicznymi uczelniami, ale również uczestniczą w praktykach na okrętach z innych państw. W uczelni kształcą się również studenci zagraniczni, obecnie studiuje 77 podchorążych z Kataru, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej.

rel (Akademia Marynarki Wojennej)

Praktyki okrętowe (Fot.: Krzysztof Miłosz / AMW)