Inne

Wczoraj, tj. w czwartek, 16 marca odbyła się publiczna prezentacja prac dyplomowych nominowanych do Nagrody KORAB-RINA 2017 za najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2015/2016. To dwunasta edycja nagrody RINA-KORAB.

Komisja złożona z przedstawicieli TOP KORAB i RINA przyznała "The 2017 RINA-KORAB Student Naval Architect Award" za pracę pt. "Model obliczeniowy do sprzężonej analizy dynamicznej pracy turbiny wiatrowej", którą opracowała i przedstawiła mgr inż. Katarzyna Pastwa.

Finalistami Konkursu zostali (w kolejności alfabetycznej):

- mgr inż. Agata Ołdakowska-Gruchała za pracę pt. "Analiza możliwości identyfikacji stanu technicznego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem własności procesu spalania w jego przestrzeniach roboczych.",
- mgr inż. Alicja Sabady za pracę pt. "Geotechnical Analysis of a Subsea Structure Foundation - SSIV case study",
- mgr inż. Andrzej Siedlecki za pracę pt. "Projekt pokrywy lukowej z napędem hydraulicznym na masowiec o podwójnej burcie.".

Wszyscy uzyskali bezpłatne roczne członkostwo w Towarzystwie Okrętowców Polskich KORAB oraz w The Royal Institution of Naval Architects RINA, a zwyciężczyni konkursu dodatkowo kolejny rok bezpłatnego członkostwa w obu organizacjach.

rel (TOP KORAB Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB)