Inne

Polski Rejestr Statków SA i firma ENAMOR, współpracujące w zakresie wdrażania europejskich i światowych mechanizmów monitorowania rozszerzają działalność na rynku greckim.

W dniu 22 listopada b.r. w Hotelu SAVOY w Pireusie odbyło się spotkanie z firmami greckimi, zorganizowane przez współpracującą od wielu lat z Polskim Rejestrem Statków SA firmę ENAMOR oraz grecką firmę NAVICOM. Spotkanie to dotyczyło nawiązania współpracy i wykorzystania potencjału firm na rynku greckim: ENAMOR otworzył dwa lata temu swoje przedstawicielstwo w Grecji, zaś Polski Rejestr Statków posiada od wielu lat swoją Placówkę w Pireusie. W ramach zacieśniania współpracy z klientami tego rynku, przedstawiciele ENAMORu: kierownik działu sprzedaży i marketingu - Wojciech Bakierski, zastępca dyrektora technicznego - Wojciech Górski oraz przedstawiciel ENAMORu w Grecji i kierownik projektu - Kacper Synowiecki, zaprezentowali na spotkaniu szereg swoich produktów.

Wśród nich znalazły się między innymi: urządzenie diagnostyczne do pomiaru momentu obrotowego wału śrubowego E-Torque Meter, wchodzące w skład Systemu Wspomagania Kontroli Napędu Propulsion Control Assistance System ETNP-10, a także dwa inne systemy: System Optymalizacji Efektywności Energetycznej Ship Efficiency Optimisation System ESOS 2.0 i System Monitorowania Zużycia Paliwa Monitoring of Fuel Consumption System EFCM. Systemy te wychodzą naprzeciw najnowszym wymaganiom Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie rozszerzenia i realizacji Planu zarządzania efektywnością energetyczną przez statki (SEEMP), oraz wymaganiom zarówno Unii Europejskiej, jak i IMO, w zakresie monitorowania emisji CO2 z żeglugi morskiej i zmniejszania globalnego ocieplenia. Firma ENAMOR wystąpiła do PRS o rozpoczęcie procedury uznania typu dla swoich nowych produktów.

Polski Rejestr Statków na spotkaniu reprezentował z kolei Kierownik Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego PRS - Krzysztof Kołwzan, który przedstawił prezentację dotyczącą wymagań regulacji Unii Europejskiej w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 ze statków (MRV) oraz nowych wymagań IMO wchodzących w życie w marcu 2018 roku.

IMO planuje bowiem wdrożyć System gromadzenia danych o zużyciu paliwa przez statki (IMO DCS) oraz rozszerzyć zakres wymaganego już przepisami Załącznika VI do Konwencji MARPOL Planu zarządzania efektywnością energetyczną przez statki (SEEMP) o nową część, związaną z implementacją mechanizmu IMO DCS przez statki o pojemności brutto 5000 i większej.

Zarówno zaprezentowane podczas spotkania produkty firmy ENAMOR, jak i tematyka przepisowa przedstawiona w prezentacji PRS, wzbudziły duże zainteresowanie wśród obecnych gości. Nowe wymagania w światowej i europejskiej żegludze w zakresie monitorowania emisji CO2 wymuszają instalowanie nowych systemów, które będą wspomagać załogi statków w spełnianiu nowych norm. Stąd na seminarium pojawiły się liczne zapytania przedstawicieli armatorów na temat kosztów zakupu i instalacji takich systemów, zakresu obowiązywania wymagań EU i IMO, możliwych odstępstw od wymagań dla statków, a także porównania dwóch systemów monitorowania emisji CO2, które obowiązują w EU już od końca 2015 roku, a które będą obowiązywać również w żegludze światowej od 2018 r.

Prezentację PRS oraz dokumenty z nią związane poniżej:

MRV seminar Piraeus
Regulation (EU) 2015_757
MEPC.1_Circ.684_Guidelines for Voluntary use of EEOI
Templates sheets

Źródło: