Inne

Wody Zatoki Gdańskiej staną się czystsze. Gdyni przyznano bowiem dofinansowanie z funduszy UE w wysokości ponad 22 mln zł. Miasto zamierza przeznaczyć te środki na inwestycje w kanalizację deszczową.

Gdynia realizuje projekt „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" od 2010 roku. Do tej pory miasto otrzymało 15 mln zł. Dzięki nim powstało ponad 3 km nowych i blisko 1,7 km zmodernizowanych kanałów deszczowych, wraz z 12 urządzeniami podczyszczającymi. Obecnie, dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu kolejnego gdyńskiego wniosku, zakres zadania został zwiększony o pięć kolejnych zadań inwestycyjnych.

Ostateczny rezultat projektu:
- 37 mln zł otrzymała Gdynia z Unii na budowę i modernizację kanalizacji deszczowej;
- 10 km kanałów zostanie zbudowanych lub gruntownie wyremontowanych w ramach projektu;
- 38 urządzeń podczyszczających będzie oczyszczało wody deszczowe przed wpuszczeniem ich do Zatoki Gdańskiej;
- 6200 m³ objętości będzie miał zbiornik retencyjny na Karwinach wybudowany w ramach projektu;
- 5-krotnie zmaleje ilość substancji ropopochodnych trafiających do Bałtyku, dzięki urządzeniom podczyszczającym.

Dzięki miejskiej inwestycji wody opadowe odprowadzane do Zatoki Gdańskiej, dotychczas zanieczyszczone wieloma szkodliwymi dla środowiska substancjami, ulegną znacznemu oczyszczeniu. Szacuje się, że trzykrotne zmniejszy się ilość zawiesin ogólnych trafiających do Bałtyku i aż pięciokrotnie zmaleje ilości substancji ropopochodnych. Nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w strefie przybrzeżnej i zmniejszy zagrożenie czasowego zamykania kąpielisk.

Całkowity koszt projektu „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni" wyniesie około 53,6 mln zł, w tym ponad 37 mln zł, czyli prawie 70 proc. stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Inwestycja powinna zostać zakończona do czerwca 2015 r.

Fot. Tomasz Falba