Jesteś Tutaj: PortalMorski.pl Start Archiwum Nasze MORZE
Dołącz do nas

Archiwum Naszego MORZA

Nasze MORZE to miesięcznik poświęcony morzu we wszelkich jego aspektach - społecznym, gospodarczym i technicznym, nawiązujący do legendarnego czasopisma Morze, które ukazywało się w Polsce od czasów przedwojennych aż do końca lat 90. XX wieku.


Nasze MORZE było dostępne na rynku wydawniczym od 2006 do 2012 roku, zarówno w salonach prasowych głównych sieci kolporterskich w Polsce jak i w formie prenumeraty.


Jego adresatami byli właściciele i pracownicy firm działających na rzecz gospodarki morskiej, menedżerowie przemysłu okrętowego, miłośnicy statków i czytelnicy zainteresowani szeroko rozumianą problematyką morską.


Misją miesięcznika, pozostającego czasopismem branżowym, było przybliżanie ogółowi czytelników w sposób zrozumiały i przystępny szerokiej tematyki ukazującej związki człowieka z morzem - od historii flot i budowy statków, poprzez działalność stoczni, portów, zagadnienia transportu morskiego i żeglugi aż po oceanotechnikę, żeglarstwo i turystykę morską.


Na przestrzeni 6 lat razem z Naszym MORZEM ukazywały się liczne dodatki tematyczne, jak m.in. Budownictwo Okrętowe, poświęcone przemysłowi okrętowemu oraz - przede wszystkim - The Maritime Worker, dedykowany marynarskiemu rynkowi pracy.


Od stycznia 2006 do marca 2012 roku ukazało się łącznie 75 numerów miesięcznika Nasze MORZE. Obecnie wydania te są dostępne w formie elektronicznej w formacie PDF w naszym archiwum skąd można je pobierać bezpłatnie. Natomiast część wydań archiwalnych w formie drukowanej nadal dostępna jest w sprzedaży.


Egzemplarze archiwalne miesięcznika Nasze MORZE można zamówić bezpośrednio w wydawnictwie:

- telefonicznie, dzwoniąc pod nr (58) 307 17 90
- wysyłając e-mail na adres: sekretariat@portalmorski.pl

"Nasze Morze" nr 3/2012

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 2/2012

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 1/2012

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 10/2011

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 2/2011

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 12/2010

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 10/2010

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 8/2010

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 4/2010

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 3/2010

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 11/2009

Email Drukuj

"Nasze Morze" nr 10/2009

Email Drukuj

Strona 1 z 3facebook