W związku z informacjami o trudnościach finansowych grupy Vistal Gdynia SA spółka wydaje komunikat, który w całości publikujemy poniżej. 

Grupa Vistal w I półroczu 2017 r. odnotowała niższe o 43%, przychody ze sprzedaży, wynoszące 116,1 mln zł. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży Grupa odnotowała stratę w wysokości 99,4 mln zł wobec 36,3 mln zł zysku rok wcześniej, co było spowodowane przede wszystkim aktualizacją budżetów długoterminowych kontraktów, o której informowano na początku września br. Strata na poziomie netto wyniosła 102,8 mln zł wobec 12,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Istotny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Grupy w I półroczu 2017 miały niekorzystne warunki rynkowe tj.: dekoniunktura na rynku budownictwa konstrukcji Offshore, trudna sytuacja na krajowym rynku budownictwa infrastrukturalnego, wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Zarząd spółki Vistal Gdynia SA w dniu 11 września 2017 r., przy wsparciu doświadczonych doradców, rozpoczął rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi. Jednocześnie Zarząd Spółki zdecydował w dniu 28 września 2017 r. o złożeniu do Sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. W okresie sanacji Spółka planuje wdrożyć środki restrukturyzacyjne zmierzające do poprawy sytuacji finansowej Spółki.

- Walczymy o uzdrowienie sytuacji w Spółce, prowadzimy rozmowy w sprawie dalszej współpracy z instytucjami finansowymi. Jesteśmy świadomi koniecznej reorganizacji operacyjnej i finansowej Grupy. Naszym strategicznym celem jest przywrócenie równowagi w Grupie i dalsza kontynuacja działalności w oparciu o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym - mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA.

- Obecna trudna sytuacja finansowa Grupy - złożone wnioski: o sanacje i upadłość 6 spośród 10 operacyjnych spółek zależnych mają przełożenie na realizację kontraktów i opóźnienia w wypłatach dla pracowników. Staramy się o zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń, część z nich jest już uregulowana - dodaje Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA.

Czytaj także: Vistal Gdynia rozmawia z bankami o dalszej współpracy; zamierza sprzedać zbędne aktywa

rel (Vistal Gdynia SA)