Grupa podpisała właśnie umowę, dzięki której zabezpieczyła finansowanie budowy nowego promu. To kolejny istotny krok, który powinien sprawić, że nowoczesna jednostka zostanie dostarczona przewoźnikowi w terminie i bez zakłóceń.

Wartość umowy zawartej pomiędzy Tallink Superfast (spółka zależna grupy Tallink) oraz KfW IPEX-Bank sięga sumy 197,6 miliona euro. Zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka ustanowiona na nowej jednostce, a także gwarancja macierzystej firmy. Termin zapadalności zaciągniętego zobowiązania przypada 12 lat od czasu wypłaty.

Pożyczona przez Tallink suma stanowi większą część wartości kontraktu na budowę nowego statku. Zgodnie z zapisami w umowie, koszty budowy nowoczesnego promu sięgną 247 milionów euro.

Więcej >>>

PromySkat.pl