Począwszy od czerwca br., maleją światowe przewozy morskie ładunków w kontenerach – wynika z danych Container Trades Statistics. O ile w pierwszym kwartale przewieziono towary o pojemności blisko 29,9 mln TEU (standardowy kontener 20-stopowy), tj. o 5 proc. więcej w porównaniu r/r, a w drugim kwartale blisko 30,7 mln TEU, o 1,5 proc. więcej, to jednak już w czerwcu wystąpił spadek przewozów (-1,8 proc.). W kolejnych miesiącach letnich się pogłębiał (...), a w sierpniu zmalał aż o 7 proc.

Eksport ładunków w kontenerach z Europy, jako jedyny na świecie, notował do końca sierpnia wzrost (I kwartał o 9,7 proc., II kwartał o 3 proc., lipiec-sierpień o 5,1 proc.), choć jego tempo zdecydowanie wyhamowało w sierpniu (+1,7 proc.). Natomiast import ładunków w kontenerach do Europy malała przez pierwsze osiem miesięcy, z wyjątkiem lutego (wzrost o 5,8 proc.).

Zbliżone tendencje odnotował port w Hamburgu, który jest m.in. ważnym kierunkiem eksportu i importu dla polskiego handlu zagranicznego w kontenerach. Łącznie przeładował 4,4 mln TEU ładunków, o 1,9 proc. więcej r/r. Około 97 proc. całego wzrostu obrotów tego portu w pierwszej połowie roku przypadł na eksport.

W przewozach kontenerowych z Azją, w Hamburgu przeładowano w pierwszej połowie br. łącznie 2,4 mln TEU (- 6 proc). To przede wszystkim dominujące w Hamburgu ładunki chińskie, ze względu na słabnący popyt w Europie, odciskają swoje piętno na wynikach przeładunku kontenerów. Taka tendencja w wolumenie kontenerów w ruchu azjatyckim jest przede wszystkim efektem redukcji tonażu statków i zawieszenia niektórych serwisów liniowych od początku roku na tym szlaku.

Dobrze rozwijał się natomiast shipment (przewóz kontenerów mniejszymi statkami, w większych wyładowanych w Hamburgu) w rejon Morza Bałtyckiego. W I połowie br. wzrósł o 9,5 procent i zbliżył się do miliona TEU. Ponadprzeciętny wzrost (o 14,7 procent - do 317 tys. TEU) wykazywał przede wszystkim kierunek rosyjski.

Jednak największy wzrost, o 24,4 proc., port w Hamburgu osiągnął w pierwszych sześciu miesiącach w przewozach w region Ameryki (572 tys. TEU). Głównymi przyczynami były nowe i rozszerzone linie serwisowe z Kanady, wschodniego i zachodniego wybrzeża USA oraz z Ameryki Południowej.