Wejście do powstającego w Świnoujściu portu zewnętrznego znajdzie się pomiędzy falochronem osłonowym a ostrogą dobudowaną do starego falochronu wschodniego. Na główkach nowych obiektów zostaną zbudowane znaki nawigacyjne, których światło ułatwi statkom zmianę kursu na podejściu do portu.

Obecnie na stałe oznakowanie nawigacyjne na torze podejściowym do Świnoujścia składają się: Stawy Młyny i Galeriowa (na zachodzie) oraz stawa na wschodnim falochronie. Ponadto tor oznaczony jest szeregiem pław (to tzw. oznakowanie pływające).

Wejście do budowanego w pobliżu nowego portu zewnętrznego, do którego wpływać będą m.in. gazowce transportujące LNG, otrzyma swoje oznakowanie nawigacyjne. Stałe znaki świetlne – tzw. światła sektorowe – staną na głowicach nowego falochronu i ostrogi.

Projekt zakłada, że będą to stalowe konstrukcje, każda w kształcie kolumny z galeryjką. Światło (na falochronie czerwone, a na ostrodze zielone) ma być umieszczone na wysokości co najmniej 13 m.

Ponadto projekt obejmuje przesunięcie dwóch pław na północ.

Dodajmy, że budowa falochronu osłonowego jest inwestycją Urzędu Morskiego w Szczecinie. Prace wykonuje konsorcjum, którego liderem jest holenderska firma Boskalis. Sam falochron to konstrukcja mająca prawie 3 km długości. Inwestycja objęła ponadto budowę 256-metrowej ostrogi przy istniejącym falochronie wschodnim oraz obrotnicy i toru podejściowego. Obiekty powinny być gotowe do końca tego roku. Na pierwszy kwartał 2013 r. planuje się jeszcze prowadzenie robót pogłębiarskich. Całe przedsięwzięcie pochłonie miliard złotych.

Nowy port zewnętrzny powstaje przede wszystkim na potrzeby budowanego terminalu LNG, którego oddanie do eksploatacji przewiduje się na połowę 2014 roku. Jednak w przyszłości po stronie starego falochronu wschodniego mogą powstać nabrzeża również dla statków innych niż gazowce.