Żegluga

„Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?” to tegoroczny temat warsztatów poświęconych problematyce kompleksowego zagospodarowania rzek, które odbyły się w sobotę, 22 czerwca w bydgoskiej marinie oraz na pokładzie statku do Solca Kujawskiego. Uczestnicy spotkania podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Klastra Wodnego, przyjęli też stanowisko w sprawie aktywizacji Wisły.

Organizatorem spotkania był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Wzięli w nim udział marszałek województwa Piotr Całbecki, przedstawiciele administracji rządowej (m.in. Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), samorządowej, ośrodków naukowych oraz środowiska biznesowego i organizacji zainteresowanych rewitalizacją dróg wodnych. Tematami warsztatów były obecny stan i przyszłość projektowanych w Polsce międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, a także możliwości zwiększenia atrakcyjności i stymulowania rozwoju regionów położonych wzdłuż śródlądowych dróg wodnych poprzez wykorzystanie potencjału transportowego, energetycznego i turystycznego rzek oraz zintegrowania Wisły z międzynarodową siecią transportową TEN-T. – Podczas spotkania podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia Kujawsko-Pomorskiego Klastra Wodnego. Klaster, który w przyszłości może przyjąć formę stowarzyszenia, skupiałby przedsiębiorców z regionu, środowisko naukowe reprezentowane m.in. przez UKW w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią, a także instytucje i stowarzyszenia zainteresowane gospodarczym i turystycznym wykorzystaniem rzek – mówi marszałek Piotr Całbecki. Uczestnicy spotkania przyjęli również stanowisko w sprawie aktywizacji rzeki Wisły, w którym apelują o przywrócenie jej znaczenia dla gospodarki krajowej i europejskiej poprzez krajowy program rewitalizacji Wisły. W czasie warsztatów przedstawione zostały założenia budowy platformy multimodalnej w województwie kujawsko-pomorskim, która stanowiłaby niezbędne zaplecze dla portów morskich. Tematem dyskusji był wpływ budowy kolejnego stopnia wodnego na Wiśle na poprawę warunków żeglugowych. Omówiona została również idea utworzenia Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych, którego celem będzie m.in. kreowanie zintegrowanej polityki zagospodarowania rzek, monitorowanie stanu śródlądowych dróg wodnych, gromadzenie danych z kraju i zagranicy oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat dróg wodnych. Uczestnicy spotkania rozmawiali również o propozycji ustanowienia Zarządu Dorzecza Dolnej Wisły w województwie kujawsko-pomorskim z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie którego zostało opracowane stanowisko sejmiku województwa. Województwo kujawsko-pomorskie działa na rzecz rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa, a także Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 łączącej kraje zachodniej Europy z rejonem Kaliningradu. To drugie przedsięwzięcie realizuje wspólnie z samorządami województw lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Gospodarka wodna i śródlądowe drogi wodne będą wkrótce tematem Konwentu Marszałków Województw RP, w którym przewodnictwo na najbliższe półrocze objęło województwo kujawsko-pomorskie.

0 ...i dalej nic
kolejny klaster i dalej nic. tylko zarządzający klastrami mają zajęcie...
26 czerwiec 2013 : 09:37 Guest | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.463 4.5532
EUR 4.6486 4.7426
CHF 4.6703 4.7647
GBP 5.4253 5.5349

Newsletter