Stocznie, Statki

Stocznia Gdańska Sp. z o.o. poinformowała o przejęciu Stoczni Gdańsk i jako Gdańska właśnie będzie odtąd działała.

Spółka Stocznia Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (nr KRS: 0000335646) informuje, że w dniu 04 stycznia 2021r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia spółki Stocznia Gdańska Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS nr: 0000335646, jako spółki przejmującej ) ze spółką Stocznia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS nr: 0000059342, jako spółki przejmowanej). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Stocznia Gdańsk S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Stocznia Gdańska Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

Tym samym spółka Stocznia Gdańska Sp. z o.o. jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Stocznia Gdańsk Spółka Akcyjna jako spółki przejmowanej oraz przejęła jej aktywa i pasywa.

Stocznia przez dziesięciolecia, do 2006 roku, funkcjonowała jako Stocznia Gdańska. Znana była m.in. jako "Stocznia Gdańska Grupa Stoczni Gdynia".

W sierpniu 2006 nastąpiła zmiana struktury własnościowej, statutu stoczni oraz jej nazwy. Wtedy właśnie pojawiła się Stocznia Gdańsk SA. Z nowego statutu spółki wykreślono wszelkie wzmianki o tym, że gdańska spółka w swojej działalności ma uwzględniać interesy i dobro grupy stoczni, do której wcześniej należała (Grupy Stoczni Gdynia). Był to efekt przejęcia od Stoczni Gdynia, za długi, przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) 31,25% akcji Stoczni Gdańskiej. Pozostałe 68,75% akcji należało do ARP i jej spółek zależnych (głównie Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach).

rel (Baltic Operator)

Fot.: Piotr B. Stareńczak

 

 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter