Stocznie, Statki

W poniedziałek 1 lipca 2019 roku Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" SA wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawiązały spółkę "Zakład Recyklingu Statków Szczecin". Akt notarialny w tej sprawie został podpisany przez strony w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.  

Jest to ważny etap realizacji projektu "Zielona Stocznia w Polsce", która stanowi jeden z czterech filarów Programu "Batory" w części "Reindustrializacja” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Głównym zadaniem spółki będzie utworzenie pierwszego w Polsce nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu jednostek pływających, który spełniałby międzynarodowe standardy - w szczególności wymogi Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków (Konwencja z Hongkongu), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Konwencji bazylejskiej i Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Jako lokalizację dla I etapu inwestycji wskazano część terenów użytkowanych przez Morską Stocznię Remontową "Gryfia" SA w Szczecinie. Zarówno decyzja o współpracy ze stocznią Gryfia, jak i wybór lokalizacji dla zakładu recyklingu statków to wynik prac działającej od maja 2017 r. grupy roboczej ds. projektu "Zielona Stocznia w Polsce". Zespołu składał się z ekspertów pod przewodnictwem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a jego zadaniem było wypracowanie optymalnych sposobów realizacji projektu.

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" SA to przedsiębiorstwo z blisko siedemdziesięcioletnim doświadczeniem w świadczeniu usług z zakresu budów, przebudów i remontów statków różnych typów i rozmiarów. Dotychczas w stoczni przeprowadzono kilkadziesiąt tysięcy remontów i przebudów jednostek pływających. W ramach przedsięwzięcia zakłada się wykorzystanie potencjału Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" SA w zakresie wiedzy i doświadczenia kadry pracowniczej.

Jednocześnie na potrzeby zakładu recyklingu statków przewiduje się m.in. adaptację i modernizację istniejącej infrastruktury i zaplecza technicznego stoczni "Gryfia" w Szczecinie, jak również wdrożenie innowacyjnych metod i technologii w zakresie zarządzania, gospodarki odpadami oraz dekompozycji jednostek pływających - tak by nowopowstałe przedsiębiorstwo w pełni odpowiadało unijnym wymogom dotyczącym ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz racjonalnego ekologicznie gospodarowania odpadami odzyskanymi z poddawanych recyklingowi statków.

W II etapie realizacji projektu (po roku 2022) przewiduje się rozszerzenie zakresu działalności na obiekty inne niż statki np. platformy wiertnicze, wiatraki itp.), przy czym decyzje o uruchomieniu II etapu będą uzależnione od osiągnięcia odpowiedniej rentowności przez spółkę celową.

Całość przedsięwzięcia ma charakter wysoce innowacyjny, dlatego część inwestycyjna projektu poprzedzona będzie szeroko zakrojoną fazą badawczo-rozwojową. W jej ramach mają zostać wypracowane najbardziej efektywne rozwiązania m.in. w zakresie technologii recyklingu, maksymalizacji zagospodarowania odzyskanych materiałów i czynników roboczych, niwelowania wpływu procesów technologicznych na środowisko, bezpieczeństwa pracowników oraz sposobu zarządzania procesami. W tym zakresie w ramach Grupy Roboczej ds. projektu "Zielona Stocznia w Polsce" nawiązano współpracę z przedstawicielami Akademii Morskiej w Szczecinie
oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Powołanie spółki celowej to kolejny krok w realizacji projektu "Zielona Stocznia w Polsce", którego celem jest utworzenie nowoczesnego zakładu recyklingu statków, dzięki któremu istniejący potencjał stoczniowy będzie mógł być efektywnie wykorzystany i jako kraj będziemy mogli uczestniczyć w kreowanym rynku recyklingu statków.
Od 2019 roku przepisy Unii Europejskiej nakładają na właścicieli statków podnoszących bandery państw członkowskich, jak również właścicieli statków podnoszących bandery państw trzecich (w zakresie statków, które wpływają do portów lub na kotwicowiska państw członkowskich) - m. in. do złomowania jednostek o tonażu przekraczającym 500 ton brutto wyłącznie w certyfikowanych stoczniach, które spełniają wymogi m.in. Konwencji z Hongkongu oraz znajdują się w europejskim wykazie zakładów recyklingu statków.
Nowe przepisy UE wyraźnie potwierdzają pożądany trend odchodzenia od niebezpiecznego dla pracowników i środowiska "plażowego" złomowania statków w krajach Azji Południowo-Wschodniej na rzecz bezpiecznego i przyjaznego recyklingu w nowoczesnych przystosowanych do tego zakładach. Ta zmiana stwarza niewątpliwą szansę na udział i rozwój polskiego sektora stoczniowego w branży recyklingu statków, jak również szansę na pozyskanie dla gospodarki krajowej tysięcy ton cennych surowców wtórnych, w tym w szczególności złomu stalowego i metali kolorowych. Uruchamiany projekt ma mieć charakter komercyjny, tzn. po okresie przygotowania i rozruchu ma przynosić konkretne korzyści finansowe. Ponadto wdrażany projekt dobrze wpisuje się w politykę UE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, co będzie miało ogromne znaczenie w najbliższych 15-20 latach.

Realizacja projektu będzie prowadzona wg następującego harmonogramu ramowego:

  • Zawiązanie spółki celowej "Zakład Recyklingu Statków" - I połowa roku 2019.
  • Proces organizacyjny i przedinwestycyjny powołanego podmiotu do realizacji projektu - lipiec - grudzień 2019 r., w tym na bazie już przygotowanych przez Grupę Roboczą materiałów i opracowań stworzenie Studium wykonalności projektu "Zielona stocznia" w Polsce - lipiec 2019 - grudzień 2019 r.
  • Dokonanie uzgodnień i wystąpień formalnych w zakresie podstawowych decyzji niezbędnych dla funkcjonowania spółki (m.in. lokalizacja, decyzje środowiskowe, decyzje finansowe, program badawczo-rozwojowy) - lipiec 2019 - grudzień 2019 r.
  • Podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji projektu "Zielona stocznia" w Polsce na podstawie studium wykonalności i innych analiz wraz z odpowiednimi czynnościami prawnymi - grudzień 2019 r.
  • Proces inwestycyjny związany z uruchomieniem działalności operacyjnej podmiotu realizującego projekt "Zielona stocznia” w Polsce - kwiecień 2020 - czerwiec 2022 r.
  • Uruchomienie działalności operacyjnej podmiotu, w tym realizacji projektu badawczo-rozwojowego - styczeń 2020 r.
  • Rozpoczęcie wdrożenia produktów powstałych w ramach sektorowego programu badawczo-rozwojowego w zakresie pełnego wykorzystania materiałów pochodzących z demontażu obiektów pływających: 2022 r.
  • Ewaluacja projektu: do 30 grudnia 2022 r.

rel (MGMiŻŚ)

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
 
+2 Sposób na
Cytuję z tekstu - " część inwestycyjna projektu poprzedzona będzie szeroko zakrojoną fazą badawczo-rozwojową. W jej ramach mają zostać wypracowane najbardziej efektywne rozwiązania m.in. w zakresie technologii recyklingu"

w dużym skrócie : wynagrodzenia części kadry i załogi będą finansowane w ramach projektu "badawczo-rozwojowego" z UE lub ministerstwa (taki rodzaj subwencji dla marnie zarządzanej państwowej firmy)

Za 2-3 lata, pokażą nam jak pociąć statek na złom.

myślę, że to projekt na miarę możliwości Gryfii i Ministerstwa ....
02 lipiec 2019 : 05:49 robertpk | Zgłoś
-13 Chyba ktoś jest chory...
Ekipa z Gryfii i badania naukowe. Śmiech na sali. Dziękuje za takich "naukofcóf" i "prufesoróf".
02 lipiec 2019 : 11:48 Buahaha | Zgłoś
+4 stocznie
masz racje patalochy tylko brac z panistwowego kase przytulekdla nierobow
22 lipiec 2019 : 16:20 Grzegorz Gawronski | Zgłoś
-3 Nie nazywajmy szamba...
Nazwa złomowiska statków (nawet nowoczesnego) "zieloną stocznią" świadczy o kompletnym odlocie intelektualnym osób rządzących obecnie Polską Morską. Cytując klasyka: "nie nazywajmy szamba perfumerią".
02 lipiec 2019 : 06:29 SSN | Zgłoś
-13 Komentarz
Super będziemy utylizować stare statki tak jak w krajach trzeciego świata, wraz z zanieczyszczeniami które z nich powstaną. Na pewno odbije się to na środowisku w tym na terenach wokół stoczni Gryfia, i na pewno mieszkańcy się ucieszą, że w Szczecinie jest biznes śmieciowo - statkowy na tych terenach.
02 lipiec 2019 : 06:38 SDD | Zgłoś
-7 Zielona stępka
Na początek, Stocznia Gryfia wykonała recykling stępki promu dla PŻB, który podobno ma zbudować.
02 lipiec 2019 : 06:48 Stańczyk | Zgłoś
-17 stępka
recykling stępki "promu tysiąclecia" będzie wykonany w ramach projektu badawczo-rozwojowgo sfinansowanego przez budżet państwa. wartość tego projektu oceniam na 100-200 mln zł. projekt zrealizuje spółka celowa zalożona przez Pomorski pis.
02 lipiec 2019 : 19:15 marek 111 | Zgłoś
-13 Stępka
Sławna stępka będzie pierwszym elementem poddanym recyklingowi w Szczecinie, żeby tylko nie okazało się, że Gryfia nie poradzi sobie nawet z tym ;)
02 lipiec 2019 : 08:13 Miron | Zgłoś
-7 "ZIELONA stocznia"
"ZIELONA stocznia"
Zabieranie głosu w sytuacji gdy wizje są skrajnie różne nie jest łatwe.
W przeszłości zwracałem na to uwagę.
Dzisiaj pozwolę sobie przytoczyć kilka danych za 2016, mogących choć trochę przybliżyć temat.
Panstwa złomowania;
Indie 305 jednostek
Bangladesz 222
Pakistan 141
Turcja 92
Chiny 74
Dania 10
Lokalizacja stoczni złomujących;
Alang 304 jednostki
Chittagong 222
Gadani 141
Aliaga 92
Jiangyin 32
Xinhui 17
Statystyki nie uwzględniają WIELKOŚCI jednostek i wielu problemów obserwowanych na tych stoczniach.
Być moze zainspirują do zgłębienia tematu. To będzie spory krok w dyskusji...zachęcam.
Trudno jest mi wyobrazić sobie Gryfię w nowym wcieleniu.
Pozdrawiam miłośników Morza.
02 lipiec 2019 : 14:13 Mieczyslaw | Zgłoś
-9 Jaka stocznia?!!!
Całe nieszczęście tkwi w tej idiotycznej nazwie "zielona stocznia". Recykling statków to domena przemysłu stalowego, nie stoczniowego. To tak, jakby zakład złomujący stare samochody nazwać fabryką aut. To nie ma nic wspólnego z przemysłem budowy, remontów i przebudowy statków, czyli stoczniami. Zielono, to mają ci faceci w głowach. Ciekaw jestem rynkowego biznesplanu tej działalności. Jak i czym ta "stocznia" chce konkurować z Indiami, Pakistanem, Banlgadeszem i całą resztą? UE dopłaci armatorom, żeby złomowali statki w Polsce?
02 lipiec 2019 : 15:20 Zielony | Zgłoś
-14 Cena
Będą konkurować z Bangladeszem ceną. A my bedzięmy dopłacać do Gryfii co roku. To już jest nowa świecka tradycja.
02 lipiec 2019 : 21:41 Tengu | Zgłoś
+1 Pomysł racjonalizatorski
cytat z kuriera szczecińskiego . "Słynna stępka, którą w połowie 2017 r. położono na szczecińskiej pochylni Wulkan pod budowę promu ro-pax, ciągle budzi emocje. Na niedawnym spotkaniu z przedsiębiorcami Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej, stwierdził, że konstrukcja ta jest cenna pod względem komercyjnym. Jak zauważył, posiada ona numer IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) oraz certyfikaty Polskiego Rejestru Statków i jednostka budowana na tej stępce nie będzie musiała spełniać wszystkich, coraz bardziej rygorystycznych, przepisów, które weszły w życie po terminie jej położenia. Według P. Brzezickiego, takich stępek w ub. roku postawiono na świecie ok. 50, głównie po to, by nie łapać się na przepisy dotyczące tlenków azotu wchodzących w skład emitowanych przez statki spalin".

Biorąc powyższe nie lepiej produkować i rejestrować stępki.
(ek)
02 lipiec 2019 : 17:59 Pomysł | Zgłoś
-2 Zielono w głowach
Przecież ta stocznia wszystko dzierżawi , ma mały teren. Wpisuje się to w strategiczny program innowacyjny - Stettin Floating Gardensy . Tylko teraz jeszcze trzeba dodać przymiotnik - Dirty Floating Gardensy .
02 lipiec 2019 : 20:30 Zieloni | Zgłoś
-1 Stocznia Szrot
Gryfia ma już tylko 4 ha, z tego 3 ha bedą zajęte przez wysypisko złomu. To gdzie będą remontować ? Może najwyższy czas tą szkodliwą patologiczną żenadę zamknąć ?
02 lipiec 2019 : 21:49 Tom skupuje złom | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter