Stocznie, Statki

Do Gdyni przyholowany został w piątek, 7 czerwca dok pływający. Został zakupiony przez norweską stocznię, a pochodzi z Kłajpedy. Jego remont i modernizację przeprowadzi Vistal. Dok zacumowano przy nabrzeżu Węgierskim, które (w części) jest w dyspozycji Vistal Gdynia (dawniej Vistal Stocznia Remontowa). 

Chodzi o dok należący dotąd do stoczni Western Shiprepair z grupy BLRT Grupp (inaczej Western Baltija Shipyard) znany w niej jako dok nr 2 (PD-812),
Dok o unosie 10 000 t (według innych źródeł - 12 000 t), zbudowany w 1970 r., charakteryzuje się długością całkowitą 165 m, długością linii kilbloków 153,6 m i szerokością wewnętrzną (pomiędzy odbojnicami po wewnętrznej stronie baszt) 27,4 m. Może przyjmować statki o zanurzeniu do 7,8 m. Wyposażony jest w dwa żurawie o unosie po 15 ton na wysięgu 10 m, 10 t / 15 m, 8 t / 21 m.

Stocznia Fiskerstrand nabywając i modernizując ten dok inwestuje w zwiększone możliwości dokowania, efektywność, dostęp do nowych rynków i spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska.
Stocznia w Kłajpedzie, która sprzedała dok Norwegom, sama na swoje potrzeby zamówiła nowe, większe doki pływające. Z kolei Fiskerstrand zakupionym właśnie i modernizowanym dokiem zastąpi swój stary (z 1943 roku), 133-metrowy, o unosie 7000 ton, który według źródeł nieoficjalnych miał być sprzedany kontrahentowi z Belgii.

W ramach modernizacji doku przyholowanego do stoczni w Polsce, przeprowadzone zostaną następujące modyfikacje i zainstalowane zostanie wyposażenie:
- umożliwiające obsługę statków z wystającymi poniżej płaszczyzny podstawowej statku pędnikami azymutalnymi;
- sterowane hydraulicznie podpory burtowe, usprawniające i poprawiające efektywność dokowania niektórych typów statków (zwłaszcza niepłaskodennych);
- system kolektorów zanieczyszczonej wody odpadowej po wysokociśnieniowym czyszczeniu kadłubów pozwalający uniknąć zanieczyszczeń środowiska morskiego;
- zwiększone możliwości poboru energii elektrycznej dostarczanej z lądu.

Na zlecenie stoczni Fiskerstrand głównym kontraktującym remontu i modernizacji doku jest firma norweska, która zleca prace Vistalowi. Jak informowała już 8 maja br. Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji - w dniu tym została zawarta umowa na wykonanie usług remontowych doku pływającego z MSI Marine Service International AS z siedzibą w Norwegii. Jest to spółka należąca do Muehlhan Group.

Szacunkowa wartość umowy wynosi 310 000 euro netto. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Umowa przewiduje możliwość żądania przez Kontrahenta odszkodowania za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wypadku opóźnienia przekraczającego 3 dni. Całkowita odpowiedzialność Spółki ograniczona została do 10 % wartości opóźnionych prac. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość przedmiotu umowy.

Zawarcie umowy jest efektem rozszerzenia kompetencji Spółki o usługi remontowe w związku z dokonanym połączeniem ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., o czym Spółka informowała raportem nr 59/2018.

Dodajmy, że spółka Vistal Gdynia miała 3,36 mln zł straty netto, 2,07 mln zł zysku EBIT w I kw. br. (oznacza to, że zysk operacyjny wyniósł 2,07 mln zł wobec 10,12 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej) i odnotowała 3,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 21,48 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,25 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 13,58 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,9 mln zł wobec 15,21 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 65 mln zł w 2018 r.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. Na dzień 10 lipca 2019 r. zwołane zostało przez Sąd Zgromadzenie Wierzycieli Vistal Gdynia SA w celu głosowania nad układem. Plan restrukturyzacyjny spółki przedstawiony jest pod adresem: www.vistal.pl/dla-wierzycieli.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 65 mln zł w 2018 r.

PBS, rel (Vistal Gdynia)

Fot.: Piotr B. Stareńczak

 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter