Stocznie, Statki

W dniu 28 listopada 2018 roku do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, pod numerem 48., wpisano Stowarzyszenie Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej, zrzeszające byłych pracowników Stoczni Gdańskiej.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto przepracował w Stoczni Gdańskiej minimum 3 lata. Może to być również osoba z najbliższej rodziny nieżyjącego stoczniowca, który spełniałby wymogi regulaminowe potrzebne do wstąpienia do Stowarzyszenia. Cele Stowarzyszenia to m.in. gromadzenie pamiątek związanych ze Stocznią w formie dokumentów, wspomnień, rekwizytów i wszelkich materiałów obrazujących pracę Stoczni, projektowanych statków, stoczniowych technologii i patentów, a także wszystkich materiałów obrazujących społeczne, socjalne i kulturalne warunki pracy w Stoczni Gdańskiej.

- Dotychczasowa działalność kilkudziesięciuosobowej grupy byłych stoczniowców, prowadzona była w oparciu o służby Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie od ponad dwóch lat, na comiesięcznych spotkaniach, zaprezentowano wiele opracowań i referatów związanych ze Stocznią - mówi Zbigniew Szczypiński, pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia, socjolog, poseł na Sejm II kadencji i działacz pierwszej „Solidarności”, który od 1991 roku kierował Ośrodkiem Badań Społecznych w zarządzie regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Jako jeden z pierwszych w Polsce socjologów podjął pracę w przemyśle w latach 60 ub. wieku, do 1981 roku pracował w Stoczniowej Pracowni Socjologii i Psychologii Pracy działającej w Stoczni Gdańskiej.

Jak tłumaczy, do tej pory w ECS spotykała się prywatnie grupa ludzi mających w swoich życiorysach wieloletnią pracę w Stoczni. Ludzi, którzy czuli potrzebę upamiętnienia tych lat swojej pracy.

- Jako Stowarzyszenie chcemy mieć prawo zabierać głoś w sprawach dotyczących tego, czym była Stocznia Gdańska jako przedsiębiorstwo, jako firma plasująca się na szczytach list największych i najlepszych stoczni świata, kim byli ludzie tworzący jej załogę, kim była kadra kierownicza i projektowa, specjaliści wielu dziedzin z nauk ekonomicznych i społecznych tworzących załogę Stoczni - mówi Zbigniew Szczypiński.

Podkreśla, że historia Stoczni Gdańskiej zamyka się w cyklu: Stocznia powstała w 1947 roku jako przedsiębiorstwo państwowe i upadła w 1966 jako spółka prawa handlowego. W okresie tym stocznia powstała na gruzach poniemieckich stoczni III Rzeszy (wcześniejszej Stoczni Cesarskiej i Stoczni Schichau’a) zbudowała blisko 1000 pełnomorskich, bardzo skomplikowanych technicznie statków dla wielu armatorów z całego świata. W szczytowych latach swojego rozwoju oddawała ponad 30 statków w ciągu roku co oznaczało, że praktycznie co dwa tygodnie opuszczał stocznię duży i skomplikowany statek przystosowany do połowu i przetwórstwa ryb na morzu, przewozu ładunków w systemie ro-ro, promów pasażerskich, statków żaglowych i szkolnych. Statki budowane w Stoczni Gdańskiej były projektowane przez stoczniowych projektantów, wykonane przez stoczniowych inżynierów, techników i robotników – statki te tworzyły polską firmę, były znakiem technicznego rozwoju Polski.

- Jako byli pracownicy Stoczni Gdańskiej chcemy mieć prawo mówić czym naprawdę była Stocznia Gdańska, kim byli ludzie tworzący ponad jej 140-tysięczną załogę, bo tylu ludzi przewinęło się przez wszystkie te lata jej działalności - mówi pomysłodawca Stowarzyszenia Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej i deklaruje: - Chcemy zacząć od ogłoszenia konkursu na pamiętniki pracowników Stoczni – wiemy, że wielu starszych już ludzi pisze takie wspomnienia. Chcemy nadać tym dokumentom formę i rangę na jaką zasługują. Chcemy móc zabierać głos wszędzie tam, gdzie różni ludzie zabierają głos na temat Stoczni Gdańskiej, często bez wystarczającej wiedzy, ale za to z ideologicznym zapałem zgodnym z aktualnie realizowaną polityką historyczną władzy.

GL

Poniżej  galerii - wybrane statki zbudowane w Stoczni Gdańskiej:

Sołdek - pierwszy polski statek zbudowany po II wojnie światowej, zwodowany 6 listopada 1948 roku w Stoczni Gdańskiej, chłodniowiec typu B443 o nośności 3000 ton zbudowany dla  ZSRR, żaglowiec szkolny typu B95 Dar Młodzieży, prom pasażersko-samochodowy Stena Scandinavica, ukończony w 1987 r.

Fotografie pochodzą z książki: „Polski przemysł okrętowy 1945 – 2000” wyd. przez Okrętownictwo i Żegluga Sp. z o.o. (obecnie: PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o.).

© Copyright by PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter