Stocznie, Statki

Konsorcjum mające na celu stworzenie i prowadzenie mariny i centrum serwisowego dla superjachtów złożone z grupy Adriatic Marinas oraz budowniczego statków i superjachtów Damen współpracują z rządem Czarnogóry. Od 2012 roku strony opracowują plany dotyczące przebudowy dawnej stoczni Bijela w Zatoce Boka w Czarnogórze.   

Niedawne ukończenie badań technicznych oraz zawarcie umowy przez rząd i Bank Światowy na rewitalizację terenu utorowało drogę do podpisania umowy koncesyjnej na stocznię, do czego doszło 30 listopada. Po zakończeniu działań naprawczych na początku 2020 r., konsorcjum przekształci dawną stocznię w ciągu następnych 12 miesięcy w stocznię zajmującą się remontami i przebudowami oraz modernizacjami superjachtów.

Inicjatywa ta stanowi wyzwanie, ale wynikające z niej korzyści dla gospodarki Czarnogóry są potencjalnie znaczące, a ponad 300 osób może ponownie znaleźć pracę w sektorze morskim.

Planowane jest rekrutowanie i szkolenie poprzez sprawdzony program praktyk, który Damen prowadzi w całej swojej globalnej sieci stoczni. Podobnie są plany dotyczące produkcji nowego, najnowocześniejszego sprzętu do podnoszenia statków z wody i napraw, który zostanie dostarczony na modernizowaną stocznię po zakończeniu prac naprawczych.

Oczekuje się, że wstępny zakres usług dla sektora superjachtów może zostać uruchoniony w byłej stoczni Bijela już w zimie 2019/20 r.

Rene Berkvens, Damen’s CEO, commented: “We are happy that today marks the beginning of a new lease of life for the shipyard in Bijela. Together with our partners we take a long-term view on making yacht maintenance and refit in Montenegro a success. A strong customer base at Porto Montenegro and yacht maintenance and refit skills within the Damen Group will contribute to the success of this venture. Considering the yard’s current condition, we face a challenging period. However, with the continuous full support of the Montenegrin Government, and in close cooperation with our strong partner and the local community, we aim to restore the yard’s health, increase employment, and pursue fitting commercial opportunities both locally and internationally that will contribute to rebuilding activity levels.”

Rene Berkvens, dyrektor generalny Damen, skomentował: "Cieszymy się, że rozpoczyna się nowe życia dla stoczni w Bijela. Wspólnie z naszymi partnerami uważamy, że remonty i konserwacja jachtów w Czarnogórze będzie sukcesem. Silna baza klientów w Porto Montenegro oraz know-kow grupy Damen związany z superjachatmi przyczynią się do sukcesu tego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę obecny stan stoczni, stajemy przed trudnym okresem. Jednak dzięki ciągłemu pełnemu wsparciu rządu Czarnogóry oraz w bliskiej współpracy z naszym silnym partnerem i lokalną społecznością, chcemy przywrócić sprawność stoczni, zwiększyć zatrudnienie i poszukiwać odpowiednich możliwości handlowych - zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym - które przyczynią się do odbudowy wysokiego poziomu aktywności. "

David Margason, dyrektor zarządzający Adriatic Marinas, stwierdził: " Adriatic Marinas i Damen pracują bardzo długo z rządem Czarnogóry, by zrealizować ten ambitny i ekscytujący projekt. Cieszymy się, że kolejny ważny krok został osiągnięty i wierzymy, że inicjatywa ta jest idealnym przykładem tego, jak szybko rozwijająca się branża turystyki i wypoczynku morskiego w Czarnogórze może z powrotem przekształcić się w tworzenie miejsc pracy w powiązanych branżach kreatywnych i produkcyjnych, oferując kompleksowy, zintegrowany i zrównoważony zakres możliwości zatrudnienia dla przyszłych pokoleń w kraju."

rel (Damen)

Stocznia Bijela w Czarnogórze
Stocznia Bijela w Czarnogórze

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4915 4.5823
EUR 4.6362 4.7298
CHF 4.7704 4.8668
GBP 5.4911 5.6021

Newsletter