Stocznie, Statki

W dniu 12 kwietnia Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o..

Jak wskazał Sąd w uzasadnieniu postanowienia - nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości spółki zależnej Vistal Gdynia, albowiem nie jest podmiotem niewypłacalnym i dokonała zaspokojenia swoich wierzycieli. Postanowienie nie jest prawomocne.

Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. specjalizuje się w remontach i budowie jednostek pływających, a także w prefabrykacji i montażu rurociągów oraz prefabrykacji konstrukcji stalowych.

Przypomnijmy, że spółka Vistal Gdynia na początku października ubiegłego roku złożyła do sądu rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości, które poprzedzone było wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego. 

Grupa Vistal w I półroczu 2017 r. odnotowała niższe o 43%, przychody ze sprzedaży, wynoszące 116,1 mln zł. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży Grupa odnotowała stratę w wysokości 99,4 mln zł wobec 36,3 mln zł zysku rok wcześniej. Strata na poziomie netto wyniosła 102,8 mln zł wobec 12,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej Grupy w I półroczu 2017 miały mieć niekorzystne warunki rynkowe tj.: dekoniunktura na rynku budownictwa konstrukcji Offshore, trudna sytuacja na krajowym rynku budownictwa infrastrukturalnego, wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

AL, rel (Vistal Gdynia SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter