Stocznie, Statki

W piątek, 16 marca 2018 roku, w stoczni Remontowa Shipbuilding należącej do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding SA, odbyła się uroczystość pierwszego palenia blach jednostki B 860/2, czyli drugiego z sześciu zakontraktowanych w lecie ubiegłego roku holowników przeznaczonych dla Marynarki Wojennej RP.  

Przypomnijmy, że umowę na dostawę sześciu holowników dla Marynarki Wojennej przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia MON oraz Stoczni Remontowej Shipbuilding SA podpisali 19 czerwca, natomiast uroczyste palenie blach na budowę jednostki B 860/1 odbyło się 16 listopada ubiegłego roku.
Kontrakt jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargu pn. "Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. >Holownik<".

Projekt koncepcyjny i techniczny holowników typu B 860 powstał w biurze projektowo-konsultingowycm NED Project Sp. z o.o. z Gdańska (głównym projektantem jest Andrzej Lerch), w uzgodnieniu i współpracy z biurem projektowym grupy kapitałowej Remontowa Holding - Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o.o. (RMDC). Cała dokumentacja wykonawcza i nadzór konstrukcyjny należą już do RMDC.

Specjalistyczny nadzór techniczny w zakresie klasyfikacyjnym, nad budową oraz próbami jednostek obejmie Polski Rejestr Statków.

Proces budowy obejmujący pełne wyposażenie jednostki w stoczni Remontowa Shipbuilding zostanie zwieńczony złożonym programem prób.

Jednostki te posiadają systemy specyficzne dla okrętów marynarki wojennej, umożliwiające np. zabezpieczenie przed skażeniem. Holowniki będą wyróżniały się także wysoką manewrowością i kompaktową budową. Zostaną wykorzystane m.in. do zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, a także neutralizacji zanieczyszczeń. Klasa lodowa jednostek (L1), odzwierciedlająca zastosowane wzmocnienia lodowe kadłubów, pozwoli również na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy.

Mimo, że profil holownika mógłby na to wskazywać, B 860 nie będzie miał typowego dziobu lodołamaczowego. Dziobnica nie będzie ostra, a dziób będzie wysoce pełnotliwy. Stępka holownika, za śródokręciem przechodzi w płetwę (skeg).

Na pokładzie otwartym holowników serii B 860 możliwy będzie transport ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t.

Napęd główny holownika typu B 860 mają stanowić dwa silniki wysokoprężne produkcji MTU Friedrichshafen (Rolls-Royce Power Systems AG) o mocy po 1193 kW. Przez dwie linie wałów i przekładnie kątowe będą one napędzały śruby w dyszach dwóch pędników azymutalnych Schottel SRP 360. Będą to zatem holowniki ASD (azimuthing stern drive), czyli pędnikowe. Takie rozwiązanie, powszechnie i od dawna spotykane na świecie, będzie nowością w Marynarce Wojennej RP, która eksploatuje dotąd holowniki o napędzie konwencjonalnym.

Wybrany układ napędowy pozwoli holownikowi typu B 860 osiągać uciąg na palu przynajmniej 35 t i prędkość w pływaniu swobodnym co najmniej 12 węzłów.

Zapas paliwa wystarczy na 7 dni pracy, natomiast autonomiczność jednostek wynosi 5 dni.

Holownik obsługiwany będzie przez 10-osobową załogę zakwaterowaną w 7 kabinach (czterech jednoosobowych i trzech dwuosobowych).

Do zadań i funkcji holowników, sprecyzowanych już w przetargu, należeć ma:
● zabezpieczenia bojowego i specjalnego oraz wsparcia logistycznego działań okrętów na morzu i w portach, niezależnie od warunków meteorologicznych (również w warunkach zalodzenia), w tym:
- wykonywania prac holowniczych (prace na redach i w portach przy samodzielnej obsłudze oraz asyście przy wejściach lub wyjściach okrętów na- i podwodnych, jak też i w razie potrzeby statków; prace przy samodzielnym holowaniu i eskortowaniu morskim z ograniczeniem do drugiego rejonu pływania według przepisów PRS);
- wykonywania zadań związanych z ewakuacją techniczną;
- wsparcia akcji ratowniczych w ramach Morskiego Zespołu Ratowniczego (samodzielny, lub we współdziałaniu z innymi jednostkami, udział w akcjach ratowniczych na morzu z ograniczeniem akwenów - jak wyżej; techniczne ratownictwo morskie i udzielanie pomocy uszkodzonej (salvage) jednostce w zakresie walki z wodą i pożarami, ściągania z mielizny oraz awaryjnego zasilania energią elektryczna uszkodzonych jednostek; samodzielne lub we współdziałaniu z innymi jednostkami prowadzenie akcji poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu; neutralizacja skutków zanieczyszczeń ropopochodnych o punkcie zapłonu ponad 60 °C).
● przewozu środków zaopatrzenia i osób na i z jednostek pływających na akwenach przybrzeżnych (transport na pokładzie otwartym ładunków spaletyzowanych o łącznej masie do 4,0 t)
● podejmowania z wody torped (m.in. udział w ćwiczeniach MW RP z ograniczeniem jak wyżej, w tym podejmowanie z wody i transport uzbrojenia torpedowego).

Dla realizacji wielorakich zadań tych wysoce uniwersalnych jednostek, mają one otrzymać bogate wyposażenie.

Na pokładzie roboczym (na rufie) zaplanowano wciągarkę holowniczą i zdalnie zwalniany odrzutny hak holowniczy zamontowany na pachole holowniczym.

Nowością w polskiej marynarce wojennej ma być zastosowanie dziobowej wciągarki holowniczej używanej głównie w trybie eskortowym. Wciągarka ta będzie osłonięta częściowo otwartą na bokach pokładówką, czy też zadaszeniem, co jest rozwiązaniem niezwykle rzadkim, o ile nie pionierskim na skalę światową (nierzadko spotyka się "zamknięcie" lub osłony wciągarek rufowych, ale nie dziobowych). Hol ma biec od wciągarki przez przewłokę w przedniej ścianie pokładówki i dalej przez przewłokę z podwójnym pachołem holowniczym w nadburciu na dziobie. Po obu stronach wciągarki holowniczej zaplanowano małe wciągarki (kabestany) kotwiczne.

Na rufowym pokładzie roboczym przewidziany jest żuraw o napędzie hydraulicznym z wysięgnikiem teleskopowym. Ma służyć m.in. podnoszeniu ładunków, w tym na euro-paletach, dla których zaplanowano miejsca na pokładzie. Jego kolejną funkcją ma być podnoszenie torped z wody. Jeszcze jedną - obsługa (wydawanie do wody - wodowanie) tzw. skimmera do zbierania oleju z powierzchni morza.

Na pokładzie roboczym holownika typu B 860 zaplanowano, po obu stronach wciągarki holowniczej, miejsca dla składowania torped (2×2).

Na samej rufie może być zainstalowany kontener lub skid (podstawa, stelaż) z bębnem pływającej zapory przeciwolejowej. Jej wydawanie do wody lub podejmowanie z powierzchni morza będzie ułatwione przez obecność rolki rufowej (o małej średnicy, nie takiej, jaka spotykana jest na małych jednostkach AHT / kotwiarkach).

Przy nadburciach po obu stronach zainstalowane mają być urządzenia do podejmowania rozbitków z wody w postaci zawijanych sieci (siatki typu Dacon / Jason’s Cradle lub podobne).

Na platformie położonej niewysoko ponad tylną częścią górnego pokładu sterówki, zaplanowano dwa wysoko-wydajne monitory (działka) wodno-pianowe. Czynnik gaśniczy doprowadzany będzie do nich rurami o dość dużej średnicy zaaranżowanymi za sterówką. Będą one połączone z pompami pożarowymi zawieszonymi (sprzęganymi z silnikami napędu głównego).

W tylnej części po lewej burcie, na górnym pokładzie nadbudówki mieszkalnej, na której ustawiona jest, na podwyższeniu na pół kondygnacji, sterówka, posadowiona będzie łódź robocza / MOB.

Trzy z liczącej sześć jednostek zamówionej serii holowników (w tym pierwszy) przeznaczone są dla 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, a pozostałe dla Dywizjonu Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Wartość kontraktowa całej serii holowników wynosi łącznie ok. 283,5 mln PLN.

Przypomnijmy, że pierwsze cięcie blach na budowę jednostki B 860/1 miało miejsce 16 listopada 2017 r., a uroczyste położenie jego stępki, zgodnie z harmonogramem - 23 stycznia br.

Pierwszy z sześciu holowników ma być przekazany w 2019 roku, a kolejne do 2020 roku. Według zapisów kontraktowych, jednostka prototypowa ma być gotowa do wodowania w rok od podpisania kontraktu, a wodowania kolejnych holowników przewidziane jest w 16, 20, 24, 28 i 32 miesiącu od zawarcia umowy. Prototypowy holownik (B 860/1) powinien rozpocząć próby stoczniowe na uwięzi (kolejne - odpowiednio 17, 21, 25, 29 i 33 miesiące od podpisania kontraktu), a zakończenie prób morskich ma mieć miejsce po 20 miesiącach od podpisania kontraktu, a więc około lutego 2019 r. w przypadku pierwszego holownika, a po 25, 29, 33, 37 i 41 miesiącach dla kolejnych jednostek z serii. Po zakończeniu prób morskich okręt ma być zdany Inspektoratowi Uzbrojenia, a następnie użytkownikowi i będzie mógł rozpocząć służbę.

rel (Remontowa Shipbuilding, NED Project, RMDC), PBS

Rys. NED Project / Remontowa Shipbuilding

Holowniki typu B 860 - charakterystyka podstawowa:
długość całkowita - 29,2 m
długość między pionami - 25,12 m
długość na wodnicy pływania - 27,62 m
szerokość konstrukcyjna - 10,47 m
wysokość na owrężu - 4,95 m
zanurzenie - 4,20 m
wyporność - ok. 332 t
tonaż pojemnościowy brutto - 368
napęd główny - 2 × silniki wysokoprężne o mocy 1193 kW - każdy, 2 × pędniki azymutalne
prędkość - co najmniej 12 w.
uciąg na palu - nie mniej, niż 35 T
zespoły prądotwórcze - × 2
zapas paliwa - na 7 dni
autonomiczność - 5 dni
załoga - 10 osób
klasyfikacja - Polski Rejestr Statków
notacja klasy - *KM Tug/Fire Fighting Ship 1 II L1 AUT NAV1 *PRM

Holownik serii B 860 - plan ogólny
Holownik serii B 860 - plan ogólny
Holownik serii B 860 - plan ogólny

Holownik typu B 860 budowany przez stocznię Remontowa Shipbuilding dla Marynarki Wojennej RP - wizualizacja komputerowa

 

Holownik serii B 860 - plan ogólnyHolownik serii B 860 - plan ogólnyHolownik serii B 860 - plan ogólnyHolownik typu B 860 budowany przez stocznię Remontowa Shipbuilding dla Marynarki Wojennej RP - wizualizacja komputerowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter