Porty, logistyka

PERN chciałby zwiększyć wydajność przesyłową rurociągu ropy naftowej łączącego bazę surowcową w Gdańsku z podobną bazą w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem. Spółka poszukuje w tym celu wydajnych, ekologicznych i nowoczesnych rozwiązań - poinformował PERN.

Na początku sierpnia PERN ogłosił przetarg na wybór wykonawcy, który przygotuje koncepcję zwiększenia wydajności tzw. odcinka północnego rurociągu relacji baza Gdańsk - baza Miszewko Strzałkowskie koło Płocka.

Odpowiadając w czwartek na pytania PAP, dotyczące tego postępowania, spółka wyjaśniła, że „przedmiotem koncepcji w szczególności jest analiza możliwości modernizacji układów pompowych lub zastosowanie nowych agregatów pozwalających na maksymalne, według współczesnej wiedzy i możliwości technicznych, wykorzystanie istniejącego rurociągu PERN”.

PERN przypomniał, iż obecnie rurociąg z Gdańska do Płocka, o długości ponad 235 km, umożliwia transport aż 30 mln ton ropy rocznie - jest to możliwe dzięki wytrzymałości magistrali określonej na 55 bar.

Spółka zaznaczyła przy tym, iż nieustannie kontroluje stan rurociągu, „utrzymując jego pełną sprawność”.

Niemniej, znaczna część urządzeń kluczowych dla działania rurociągu została zabudowana jeszcze w latach 70. XX wieku, w tym niezbędne dla utrzymania procesu agregaty pompowe - podkreślono w informacji.

PERN dodał, że „jako kluczowa spółka zawiadująca infrastrukturą krytyczną w Polsce nieustannie monitoruje potrzeby oraz dynamikę rynku w celu zapewnienia optymalnych usług dla swoich klientów”.

Spółka, z odpowiednim wyprzedzeniem, zabezpiecza interesy zarówno Polski jak i swoich kontrahentów, zapewniając możliwości przesyłowe ze strategicznych kierunków dostaw ropy, przy zapewnieniu efektywności energetycznej procesu - zaznaczono w odpowiedzi udzielonej PAP.

Jednocześnie PERN zwrócił uwagę, że w związku z obecną sytuacją geopolityczną rośnie znaczenie morskiego kierunku dostaw ropy naftowej, co jest jednoznaczne ze znacznym wzrostem ilości przyjętego surowca z tankowców, które obsługuje spółka Naftoport w Gdańsku i koniecznością przesłania go do kluczowych klientów.

W tym kontekście spółka podkreśliła, że szukając dalszej możliwości zwiększenia ilości ropy naftowej przesyłanej z gdańskiego portu do Płocka oraz optymalizacji tego procesu pod względem operacyjnym i ekonomicznym, „zwraca się w kierunku nowych technologii, poszukując wydajnych, ekologicznych i nowoczesnych rozwiązań, które mają zapewnić pełne bezpieczeństwa przesyłu”.

Nie jest to zadanie łatwe, nie tylko ze względu na skomplikowanie procesów hydraulicznych - wyjaśnił PERN.

Wskazał przy tym, że powodem jest też np. różnica poziomów w położeniu Gdańska i Płocka wynosząca 120 metrów, co oznacza, że transport surowca magistralą „odbywa się pod górę”.

Spółka przyznała zarazem, iż „wciąż otwarta jest sprawa wybudowania drugiej nitki ropociągu z Gdańska do Płocka”.

PERN w tym momencie przygotowuje projekt od strony pozyskiwania odpowiednich pozwoleń administracyjnych, jednak decyzja o rozpoczęciu budowy będzie zależała też od zainteresowania takim projektem ze strony kontrahentów spółki - zaznaczono w informacji.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

mb/ mmu/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter