Porty, logistyka

W Porcie Gdańsk w 2021 r. przeładowano 53,2 mln ton towarów, co stanowi 11-procentowy wzrost i jest jednocześnie najwyższym wynikiem przeładunków w historii. Biorąc pod uwagę, że jest on najszybciej rozwijającym się portem w Europie ostatniej dekady, kolejne, realizowane i planowane inwestycje z pewnością wprowadzą go na nowe wolumeny.

Mamy bardzo duże aspiracje, chcemy być jednym z największych portów w Europie, interesuje nas miejsce w pierwszej dziesiątce. Na razie awansowaliśmy na 18. pozycję w Europie, nadal pozostajemy na bałtyckim podium – zajmujemy trzecie miejsce w przeładunkach ogółem. Jestem przekonany, że kolejne nasze inwestycje, które będziemy realizowali już niebawem, wprowadzą port w Gdańsku na nowe wolumeny - zapewnia Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

Kontynuacja ważnych zadań

Zanim przejdziemy do planów inwestycyjnych jednego z największych bałtyckich portów, warto wspomnieć o kontynuowanych, dwóch ważnych przedsięwzięciach. Chodzi o projekt „Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w zakresie infrastruktury drogowo – kolejowej w rejonie Nabrzeża Przemysłowego”, który rozpoczął się w 2021 roku. W zakres tej inwestycji wchodzą m.in. przebudowa układu kolejowego i drogowego pomiędzy Nabrzeżem Przemysłowym, a ulicą Ku Ujściu oraz pomiędzy ulicą Chemików, a przyczółkiem przeprawy promowej w ciągu ulicy Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski.

Kluczem do zwiększania przeładunków są inwestycje infrastrukturalne, które właśnie realizujemy. Inwestycja ta przyczyni się do zwiększenia potencjału i możliwości przeładunkowych naszego portu. Wszystkie operacje będą przebiegać sprawniej, zwiększy się też bezpieczeństwo – wyjaśniał we wrześniu ubiegłego roku prezes Portu Gdańsk.

Realizacja tego zadania, oszacowanego na łączną kwotę niemal 66,5 milionów złotych, zakończy się w 2023 roku.

W bieżącym roku zakończy się natomiast budowa dojazdowej drogi wewnętrznej, wraz z systemem kanalizacji deszczowej i uzbrojeniem terenu w Porcie Północnym. Droga będzie przystosowana do ruchu ciężkiego, będzie miała sześć zjazdów na sąsiadujące nieruchomości, jednostronny chodnik i oświetlenie. Sąsiednie nieruchomości zostaną uzbrojone w media oraz system kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód deszczowych z dotychczas niezagospodarowanych terenów Portu Północnego, leżących wzdłuż ulic Kontenerowa i Nowa Portowa. Koszt to 11 mln zł.

Port Gdańsk modernizuje również elektroniczne systemy bezpieczeństwa kluczowych obszarów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Trwa wymiana systemów: monitoringu wizyjnego, sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, alarmu pożaru, kontroli wartowników i nadzoru. Dzięki temu stworzony zostanie zintegrowany system bezpieczeństwa. Prace zakończą się w 2025 roku i będą kosztować łącznie 33,7 mln zł.

Plany inwestycyjne na kolejne lata

Port Gdańsk ma aspiracje do tego, aby stać się jednym z największych portów w Europie. Wynik, który osiągnął w roku ubiegłym jest optymistyczny, ale nie na tyle satysfakcjonujący, aby osiąść na laurach. Dlatego tak ważne są przyszłe plany inwestycyjne, o których poinformowała nas Anna Drozd, rzeczniczka prasowa Portu Gdańsk.

Złożyliśmy wniosek do instrumentu CEF 2 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do Portu Gdańsk – modernizacja toru wodnego 2”. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę czterech nabrzeży (Rudowe III, Bytomskie, Wiślane oraz Węglowe Etap I), wraz z infrastrukturą kolejową, zlokalizowaną wzdłuż Kanału Portowego, o łącznej długości niemal 1916 m. Zakończenie procesu oceny projektów przez CINEA (Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) przewidywane jest na czerwiec 2022 r. Całkowita wartość projektu to 533 mln zł, z czego dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów, stanowi nieco ponad 453 mln zł - mówi Anna Drozd.

Nabrzeże Bytomskie po przebudowie będzie pełnić funkcję nabrzeża uniwersalnego. Rozbudowa planowana jest na odcinku o długości około 204 metrów. Związana jest z dostosowaniem istniejącej linii brzegowej do planowanego ruchu statków w Kanale Portowym oraz w obrębie Głównej Obrotnicy Portowej.

Rozbudowa kolejnego nabrzeża - Rudowego III ma na celu utworzenie uniwersalnego stanowiska przeładunkowego przystosowanego do obsługi statków pełnoładownych o nośności 35 000 DWT i niepełnoładownych o nośności 100 000 DWT. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek o długości 232 m i fragment Nabrzeża Administracyjnego o długości 18 m. Oprócz konstrukcji hydrotechnicznych przebudowie zostaną poddane sieci elektryczne, wodociągowe, odwodnienie liniowe i kanalizacja deszczowa nabrzeża oraz dojazdy do nabrzeża. Skorygowany zostanie również przebieg torowisk kolejowych. Nabrzeże przystosowane będzie do przeładunków urządzeniami samojezdnymi LHM550 i Mantsinen 300. Realizacja robót budowlanych planowana jest na okres styczeń 2023 r. - grudzień 2024 r.

Kolejne zadanie, to przebudowa Nabrzeża Wiślanego na odcinku o długości ok. 918 m. Prace będą polegały na wykonaniu nowej płyty nabrzeża, posadowionej na nowej ściance szczelnej i nowym układzie palowym. Wykonane zostaną prace czerpalne przy nabrzeżu. Dzięki temu zwiększą się dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych (w tym głębokość kanału portowego przy nabrzeżu do 12 m. Ponadto mają zostać wykonane niezbędne elementy sieci uzbrojenia terenu i modernizacja układu torów kolejowych na nabrzeżu. Realizacja planowana jest na okres grudzień 2023 r. - grudzień 2026 r.

Pierwszy etap przebudowy Nabrzeża Węglowego obejmuje odcinek o długości ok. 540 m. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie kilku stanowisk przeładunkowych. Realizacja tej inwestycji planowana jest na okres czerwiec 2024 r. - grudzień 2026 r – wymienia Anna Drozd.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA przygotowuje się także do realizacji w najbliższych latach, kilku ważnych zadań inwestycyjnych, które obecnie są na różnych etapach zaawansowania, począwszy od prac koncepcyjnych po prace projektowe. Najważniejsze z nich to: modernizacja II linii Nabrzeża Oliwskiego i Nabrzeża Ziółkowskiego, przebudowa II linii Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej, budowa dalby cumowniczo odbojowej - przedłużenie Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w stronę Twierdzy Wisłoujście, przebudowa układu drogowo - kolejowego wzdłuż ul. Chodackiego - Nabrzeże Wiślane, skomunikowanie terenów inwestycyjnych w Porcie Zewnętrznym, zagospodarowanie terenu pod budowę parkingu oraz jego skomunikowanie z nowo budowanym układem drogowym, koncepcja układu drogowo-kolejowego wzdłuż ul. Chodackiego - Nabrzeże Wiślane, rozbudowa Nabrzeża Węglowego – etap II oraz Nabrzeża Administracyjnego, poprawa kolejowego skomunikowania terenów oznaczonych jako 35 i 45 położonych w granicach administracyjnych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk – wylicza rzeczniczka Portu Gdańsk, dodając, że kluczowe dla rozwoju portu są inwestycje kontrahentów.

Pod koniec października ub. roku Port Gdańsk ogłosił przetarg na najem długoterminowy Deepwater, zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ponad 27 ha. Teren znajduje się bezpośrednio przy Pirsie Rudowym w Porcie Północnym. To bardzo atrakcyjna działka. Zlokalizowana jest w głębokowodnej części portu. Oferty złożyły dwie firmy: CM Partner A/S z siedzibą w Kopenhadze, spółka należąca do Copenhagen Merchants Holding A/S, który zajmuje się logistyką, transportem i jest także operatorem kilku terminali masowych, m.in. w Porcie Gdańsk (Gdański Terminal Masowy) oraz spółka DCT Gdańsk, która po sąsiedzku prowadzi terminal kontenerowy. Teraz komisja weryfikuje dokumenty.

Obecnie trwa poszukiwanie inwestora dla spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. ZMPG w ub.r. zdecydował się na sprzedaż pełnego pakietu akcji należącej do niego spółki. To obecnie jedna z największych firm operatorskich, świadcząca usługi w zakresie przeładunków i składowania towarów w obrocie międzynarodowym. Spółka prowadzi działalność na ponad 89 ha w porcie wewnętrznym. To czwarty pod względem przeładunków operator na całym obszarze portu. Zainteresowanych kupnem spółki jest siedem firm. Są to zarówno podmioty krajowe, firmy mające siedzibę w Unii Europejskiej, jak też podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – mówi Anna Drozd.

Nowa era przeładunków kontenerów

Przypomnijmy, że 18 września 2020 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ogłosił postępowanie konkursowe, którego celem było wyłonienie dzierżawcy terenów, które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego znajdującego się w granicach administracyjnych Portu. W lipcu ubiegłego roku komisja konkursowa przyjęła ofertę DCT Gdańsk SA – największego terminalu kontenerowego na Morzu Bałtyckim – aby wybudować trzecie nabrzeże przeładunkowe (Baltic Hub 3).

Od momentu rozpoczęcia operacji w 2007 roku wybudowano dwa terminale morskie (T1 i T2 – uruchomione odpowiednio w 2007 i 2016 roku), o łącznej przepustowości 3 mln TEU (Twenty-Foot Equivalent Units). Wygrany konkurs był kolejnym krokiem milowym w historii DCT – jednego z 15 największych terminali kontenerowych w Europie w 2020 roku. Budowa trzeciego terminalu ma rozpocząć się w połowie 2022 roku. Dzięki inwestycji na terenie portu powstanie trzecie nabrzeże głębokowodne, zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe DCT Gdańsk o 1,5 mln TEU, do łącznie 4,5 mln TEU rocznie.

W ramach tego przedsięwzięcia, którego wartość wyniesie ok. 2 mld zł, powstanie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m, głębokości 18 m oraz plac składowy o powierzchni 36 ha. Teren ten powstanie w wyniku zalądowienia obszaru morskiego znajdującego się w granicach administracyjnych Portu. Dodatkowo, w ramach projektu Baltic Hub 3 zakupionych zostanie 7 suwnic nabrzeżowych, zdolnych do załadunku i rozładunku największych statków na świecie oraz 20 automatycznych suwnic RMG, które będą zdalnie obsługiwane przez operatorów w ergonomicznie zaprojektowanych stanowiskach – mówi Anna Drozd. - Uruchomienie Baltic Hub 3 przewidziane jest pod koniec 2024 roku.

Agnieszka Latarska

Artykuł pochodzi z najnowszego, 40. numeru miesięcznika POLSKA NA MORZU. Magazyn dostępny jest w punktach Empik i Salonikach Prasowych, w centrach handlowych i na dworcach. Wejdź na www.polskanamorzu.pl i zamów prenumeratę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter