Porty, logistyka

W zespole portów Szczecin-Świnoujście kwiecień był kolejnym miesiącem tego roku, w którym znacząco wzrosły przeładunki w porównaniu do roku ubiegłego. Kwiecień 2021 zakończył się wynikiem o 17,6 proc. lepszym aniżeli kwiecień 2020. W sumie po czterech pierwszych miesiącach br. obydwa porty są na plusie o prawie 12 proc. wobec tego samego okresu ub. roku.

Najlepszy wynik w kwietniu 2021 wobec kwietnia 2020 notuje węgiel - wzrost o 165,4 proc. Z tym ładunkiem porty obsłużyły 4 statki w eksporcie i imporcie. Tuż za węglem plasuje się drobnica - wzrost o prawie 27 proc., w tym znaczący, bo o 34,3 proc. wzrost drobnicy promowej. W tej grupie zanotowano więcej drobnicy kontenerowej w TEU (+35 proc), wzrost drobnicy konwencjonalnej, w tym aluminium, celulozy, papieru, wyrobów stalowych i bloków granitowych. Miejsce na podium przypadło także rudom metali. Te kwiecień 2021 zakończyły wynikiem o prawie 13 proc. lepszym niż rok temu. Wpłynęło na to w sumie pięć statków, w tym z rudą żelaza z Liberii i RPA, z koncentratem miedzi oraz z rudą manganu.

W kwietniu br. na plusie są także paliwa ze wzrostem na poziomie 5,3 proc. W tej grupie porty obsłużyły w imporcie i eksporcie łącznie 12 statków, w tym z gazem LNG, olejem napędowym, propanem oraz olejem ciężkim.

W kwietniu br. w stosunku do kwietnia ub. roku mniej było zbóż i innych masowych, spadek odpowiednio o 25,1 i 9,7 proc.

Liderem pod względem obsłużonego wolumenu po czterech miesiącach br. są nadal rudy metali - wzrost o blisko 64 proc. Na kolejnych miejscach plasują się węgiel, drobnica i zboża z wynikiem lepszym aniżeli rok temu odpowiednio o 51,11 i 3,1 proc. W czołówce znalazły się też kontenery w TEU, wzrost o 4,5 proc.

W okresie styczeń-kwiecień 2021, wobec ub. roku utrzymują się na minusie przeładunki w takich grupach, jak inne masowe i paliwa.

Jak ważny jest port dla gospodarki kraju i regionu dowiódł ostatni ponad roczny czas pandemii. W tym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Te pozostały w pełni operacyjne, świadcząc usługi swoim klientom. W całym ubiegłym 2020 roku spadki jeżeli chodzi o przeładunku wyniosły jedynie 3 proc. Przypadły na okres od stycznia do sierpnia ub. roku. Wyniosły okresowo minus 7 do 8 proc.

Natomiast później, od września do końca roku, były już notowane wzrosty przeładunkowe. W tej chwili wszystko już praktycznie wraca do normy. Wrócił do portu węgiel, wróciła ruda, wróciło zboże, powoli odbudowują się kontenery w Szczecinie. Można zatem powiedzieć, że w zasadzie porty przeszły bezkolizyjne przez okres pandemii, w czym duża zasługa przedsiębiorstw przeładunkowych operujących w portach.

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.

Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem.

Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek dowozowych (feederowych), czyli w przypadku skroplonego gazi ziemnego - tzw. gazowców małej skali i dystrybucji regionalnej.

Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.

rel (Monika Woźniak-Lewandowska / ZMPSiŚ)

 

+1 pytanko
Dlaczego nie można wpłynąć masowce całe size 290m i po rozładunku obrócić się pustym na zalewie szczecinskim
14 maj 2021 : 21:28 romek | Zgłoś
0 za płytko i za wąsko
Zalew Szczeciński jest tylko pogłębiony w miejscu gdzie przebiega tor wodny Szczecin - Świnoujście. Poza torem wodnym jest bardzo płytko i za wąsko aby obracać tak duży statek.
15 maj 2021 : 14:47 Ja | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter