Porty, logistyka

18 grudnia 2020 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę na opracowanie dokumentacji oraz realizację robót na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie.

Przebudowa linii oznacza sprawniejszy przewóz towarów ze Śląska do portów. To jedna z największych inwestycji kolejowych za ponad 1,2 mld zł, dofinansowana z unijnego programu POIiŚ. W 2021 roku będą realizowane prace projektowe, a budowę przewidziano na lata 2022- 2024.

Dla podróżnych efektem inwestycji będzie większa dostępność kolei, także dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, z nowego przystanku Chorzów Uniwersytet i nowych peronów, m.in. na stacjach: Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Bytom Karb, Radzionków oraz przystanku Radzionków Rojca. Komfort podróży zwiększy nowe nagłośnienie, oświetlenie, czytelne oznakowanie, a także ławki i wiaty. Na stacji Bytom przewidziano odnowienie wiaty nad trzema peronami.

"Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych miedzy Chorzowem a Nakłem Śląskim zwiększa dostępność do podróży koleją w województwie śląskim, ale jest też ważna dla rozwoju ważnej trasy towarowej. Kolej staje się coraz sprawniejszym, najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i coraz bardziej punktualną" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Modernizacja jest ważna dla poprawy przewozów towarowych w stronę Tarnowskich Gór, Lublińca i Kluczborka, Inowrocławia, Bydgoszczy oraz Gdańska i Gdyni.
Zostanie wymienione 80 km torów i sieci trakcyjnej. Dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem kolejowym zwiększy się przepustowość linii - będzie mogło sprawnie kursować więcej pociągów.

Lokalne Centrum Sterowania w Bytomiu, przebudowa przejazdu i przejść dla pieszych zwiększą bezpieczeństwo na kolei. Zaplanowano również budowę i przebudowę około 30 obiektów inżynieryjnych, m.in. wiaduktów kolejowych w Radzionkowie i Świętochłowicach.

"Podpisana umowa za ponad 1,2 mld zł, na odcinek Chorzów - Nakło Śląskie na linii nr 131 ze Śląska do portów pokazuje, że PKP Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie realizują inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego i efektywnie wykorzystują środki unijne. Sytuacja pandemii nie przerwała realizacji inwestycji, ogłaszania przetargów oraz podpisywania umów na ważne społecznie i gospodarczo kolejowe projekty" - stwierdził Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK SA.

Korzystnie zmienia się trasa kolejowa Śląsk - porty (linia nr 131)

PLK podpisały we wrześniu 2019 roku dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót na ponad 100 km odcinku linii: Kalina (Herby Nowe) - Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice. Po pracach projektowych wykonawcy rozpoczęli roboty, które zakończą się w połowie 2023 r.

Przebudowane tory i nowe urządzenia zabezpieczające umożliwią przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h.

W realizacji jest przetarg na zaprojektowanie odcinka Nakło Śląskie - Kalina (Herby Nowe). Planowane zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w połowie 2023 r.
W kolejnych latach będzie możliwa realizacja robót budowlanych.

rel (Ministerstwo Infrastruktury)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter