Porty, logistyka

Komisja Europejska podejmie działania, które pozwolą przyspieszyć procedury podmian załóg, ograniczone ostatnio przez pandemię koronawirusa. Wezwała państwa członkowskie do stworzenia sieci portów, w których możliwa będzie sprawna, szybka wymiana marynarzy, oficerów i innych pracowników z jednostek pływających.

Marynarze mają zasadnicze znaczenie dla zachowania trwałości europejskiego przemysłu, ponieważ 75 % światowego handlu UE i 30 % wszystkich towarów przewożonych w UE jest przewożonych drogą morską. Przyjęte dziś wytyczne obejmują doradztwo sanitarne, zalecenia dotyczące zmiany załogi, zejścia na ląd oraz repatriacji marynarzy i pasażerów. Zwracam się do państw członkowskich o wyznaczenie portów, w których odbywać się będzie przyspieszona wymiana załóg - mówiła Adina Vălean, unijna komisarz ds. transportu.

Państwa członkowskie UE mają obecnie różne zasady dotyczące zmiany załogi w swoich portach. Aby zapewnić jasność dla wszystkich stron, Bruksela nakazała państwom członkowskim, by stosowały się do wytycznych Komisji dotyczących ułatwiania procedur tranzytowych. W przypadku obywateli państw spoza UE, którzy potrzebują wiz, by zejść na ląd w portach UE, a ze względu na obecną sytuację nie mogą się o nie ubiegać, wezwano państwa członkowskie, by przyznawały je na granicy.

Wzywa się państwa członkowskie, by we współpracy z KE wyznaczyły porty wzdłuż wybrzeży UE przeznaczone do szybkiej wymiany załóg, z odpowiednimi udogodnieniami dla marynarzy do przeprowadzania badań lekarskich, kwarantanny, jeżeli wymaga tego dane państwo, i połączeń transportowych dalej do ich kraju pochodzenia.

Międzynarodowa Izba Żeglugi (International Chamber of Shipping - ICS) z zadowoleniem przyjęła wytyczne. Dwa dni temu wraz ze związkiem marynarzy Międzynarodową Federacją Pracowników Transportu wystosowała pismo do przywódców G20, w tym do UE, w celu wsparcia "bohaterów globalnego handlu" i wprowadzenia skoordynowanych środków ułatwiających bezpieczną i skuteczną wymianę załóg.

AL, z mediów

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter