Porty, logistyka

Wymiana wiedzy o pracach badawczo-rozwojowych w zakresie logistyki i transportu, rozwój połączeń transportowych czy wsparcie współpracy firm z portem morskim – to cele porozumienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) i Zarządu Morskiego Portu Gdynia (ZMPG).

Dotąd z gdyńskim portem współpracował przede wszystkim powołany z inicjatywy GZM Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). O podpisaniu listu intencyjnego ws. współpracy samej Metropolii z portem Gdynia poinformowały w środę służby prasowe GZM. Cytowany w tym komunikacie prezes ZMPG Adam Meller ocenił, że to potwierdzenie rozwoju gdyńskiej spółki, a także poszukiwania przez nią innowacyjnych rozwiązań.

„Już mieliśmy okazję współpracować z GZM w kwestii rozwoju technologii usług dronowych w obszarze infrastruktury krytycznej. Zależy nam na nawiązywaniu współpracy z podmiotami zaangażowanymi w innowacje. Liczymy, że podjęta kooperacja, oparta m.in. na wymianie wiedzy o najlepszych praktykach, może stać się w przyszłości zalążkiem nowych wspólnych przedsięwzięć” - zaznaczył Meller.

Porozumienie zakłada m.in. wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju sieci transportowej - głównie autostrady A1 oraz międzynarodowej linii kolejowej C-E 65 – łączącej m.in. Metropolię oraz Port Morski w Gdyni. Zawiera też zapisy o wymianie wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań i technologii, głównie w dziedzinie transportu i logistyki.

„Chcemy tworzyć dobre warunki na rzecz wspierania inwestorów. Atutem Metropolii jest jej strategiczne położenie na przecięciu szlaków komunikacyjnych Europy oraz rozwinięta infrastruktura transportowa i logistyczna” - przypomniał wiceprzewodniczący zarządu GZM Grzegorz Podlewski.

Z tej perspektywy za ważne uznał pozyskiwanie do współpracy strategicznych w skali Polski partnerów zarządzających kluczowymi węzłami w infrastrukturze transportowej, jak właśnie Morski Port w Gdyni.

Pod koniec sierpnia br. br. przedstawiciele Metropolii podpisali porozumienie o współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, ws. współpracy przy ochronie infrastruktury krytycznej. Celem było poszerzenie dotychczasowej działalności powołanego z inicjatywy GZM Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD). Metropolia uczestniczy w tym przedsięwzięciu od ub. roku wraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, przy zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury.

Założeniem CEDD jest m.in. testowanie i rozwój rozwiązań związanych z technologiami dronowymi, służących poprawie jakości życia w mieście. Jednym z celów CEDD ma być też umożliwienie w przyszłości poruszania się bezzałogowych statków powietrznych nad miastami w trybie automatycznym lub autonomicznym.

O ile CEDD mógł dotąd pracować nad tworzeniem rozwiązań, aby to samorządy były zarządcami dronowego ruchu powietrznego (docelowo poprzez system dedykowany do lokalnego zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych, tzw. Drone Traffic Management - DTM), gdyński port jako partner umożliwi rozszerzenie tych prac o zamknięte tereny przemysłowe, nad którymi nie panują samorządy - tzw. infrastrukturę krytyczną.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja, mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu, zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.

Jak podała w środę GZM, Port Gdynia jest nowoczesnym portem uniwersalnym. Specjalizuje się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, czyli na statkach dostosowanych do przewozu pojazdów drogowych i szynowych, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe. Gdyński port jest ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Po 10 miesiącach 2019 r. port przekroczył już granicę 20 mln ton ładunków. W najbliższych latach zwiększa się jego zdolności przeładunkowe. Na sztucznym lądzie przy nabrzeżu Śląskim i Szwedzkim, powstanie głębokowodny Port Zewnętrzny. Zdolności przeładunkowe kontenerów zwiększą się aż o 2,5 mln TEU.

autor: Mateusz Babak

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter