Porty, logistyka

Umowa z wykonawcą Polimerów Police podpisana. Za 3 lata zacznie w Policach prace instalacja do produkcji polipropylenu. Rozbudowany zostanie także tamtejszy port.

11 maja 2019 roku PDH Polska SA, której akcjonariuszami są Grupa Azoty SA i Grupa Azoty Police, podpisała z Hyundai Engineering Co., Ltd umowę na kompleksową realizację w formule "pod klucz" inwestycji "Polimery Police". To milowy krok w tym największym projekcie sektora chemicznego ostatnich lat.

Przedmiotem podpisanej w sobotę umowy jest kompleksowa realizacja Projektu Polimery Police, tj. nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów:
- instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH),
- instalacji wytwarzania polipropylenu (Instalacja PP), 
- systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, 
- instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi,
- terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich.

Uruchomienie nowych instalacji spowoduje zwiększenie ruchu gazowców LPG i LPG/LEG do portu w Policach.

Docelowa planowana wydajność Instalacji PDH ma wynosić 429 tys. ton/rok propylenu o czystości 99,6 % obj. (propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP - 437 tys. ton/rok polipropylenu.

Głównym celem nowych obiektów portowych jest dostarczenie świeżego surowca (propanu) do instalacji PDH ze statków morskich przez dedykowane zbiorniki magazynowe. Port będzie też obsługiwał import etylenu dla instalacji PP.
Projektowany nowy terminal będzie zlokalizowany na brzegu rzeki Odry w odgałęzieniu Kanału Polickiego, naprzeciwko wyspy Długi Ostrów sąsiadującej z obszarem istniejącego Portu Morskiego w Policach, na działkach lądowych oraz na wodach portowych obszaru Kanału Polickiego. 
Nabrzeże portowe i dostęp do drogi wodnej umożliwią odbiór surowców ze statków o długości od 100 m do 220 m. Nowy terminal portowy będzie w stanie odbierać ładunek propanu w ilości do 500 000 ton na rok i etylenu - do 13 000 ton na rok - ze statków typu fully-refrigerated (FR).

Obiekty portowe pozwolą na:- rozładunek surowców,- magazynowanie 60.000 m³ propanu w zbiornikach kriogenicznych 2 × 30 000 m³ oraz 12 000 m³ etylenu w zbiorniku kriogenicznym (pojemność magazynowa netto),- dystrybucję propanu i etylenu do instalacji produkcyjnej PDH/PP.

- Realizacja tej strategicznej inwestycji to ważne wydarzenie zarówno dla grupy kapitałowej Grupa Azoty, jak i dla polskiego przemysłu chemicznego. Uruchomienie Projektu Polimery Police będzie oznaczało istotną, strategiczną dywersyfikację naszego biznesu o perspektywiczny i silnie rozwijający się rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Przewidujemy, że udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ponad 30 proc. skonsolidowanych przychodów całej grupy kapitałowej Grupa Azoty, wobec blisko 16 proc. w 2018 roku. Wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową pozwoli na dywersyfikację przychodów i ograniczy zjawisko sezonowych wahań popytu. Inwestycja istotnie poprawi także pozycję Polski wśród europejskich producentów tworzyw sztucznych. Nasz kraj dołączy do czołowych producentów polipropylenu w Europie. Będzie największym producentem w regionie CEE z produkcją ok. 700 tys. ton. Projekt Polimery Police to także wzrost niezależności energetyczno-surowcowej kraju poprzez oddanie nowego terminalu paliw płynnych - powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Police i Grupy Azoty SA.

Dodaje: - Cieszę się, że do realizacji inwestycji udało nam się pozyskać jako generalnego wykonawcę firmę Hyundai, wiarygodnego partnera, lidera branży konstrukcyjnej, firmę z ogromnym doświadczeniem w realizacji projektów na tak dużą skalę. W tym miejscu pragnę także podziękować za dotychczasowe zaufanie i wsparcie ze strony rządu, władz wojewódzkich oraz partnerów biznesowych dla tego projektu. Stanowią one dla nas dodatkową motywację do dalszej wytężonej pracy na rzecz inwestycji. Nie mam wątpliwości, że z naszym zespołem wysokiej klasy specjalistów, posiadających doświadczenie w realizacji projektów przemysłowych zarówno w kraju, jak i za granicą i mając za partnera firmę Hyundai, budowa inwestycji będzie przebiegać sprawnie i będziemy mogli się w tym samym gronie spotkać za 3 lata, aby dokonać uroczystego otwarcia kompleksu Polimery Police.

W ramach umowy wykonawca w sposób kompleksowy zrealizuje, w tym zaprojektuje oraz wybuduje, nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewni osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP. Wykonawca uzyska również wszelkie wymagane przepisami prawa decyzje administracyjne, zgody, atesty, zaświadczenia oraz opinie, jak również przeprowadzi szkolenia personelu PDH.

Obie kluczowe instalacje - Instalacja PDH (produkcja propylenu) oraz Instalacja PP (produkcja polipropylenu) - zostaną zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii (odpowiednio: Oleflex firmy UOP należącej do koncernu Honeywell oraz Unipol firmy Grace Technologies) umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld EUR, z czego ok. 1,2 mld EUR stanowić będą nakłady inwestycyjne (wynagrodzenie Wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń itp.). Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania PDH, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia oraz na przekroczenie kosztów realizacji projektu, wynikające ze specyfiki finansowania Projektu Polimery Police w formule project finance.

Dogodna lokalizacja rozbudowanego kompleksu chemicznego w Policach jest korzystna zarówno pod kątem dostaw surowca, tj. propanu i etylenu drogą morską, dając Grupie Azoty elastyczność przy realizacji dostaw z różnych stron geograficznych, jak i sprzedaży produktów finalnych. Odbiorcy z Europy Środkowej zyskają istotnego partnera w dużo bliższej odległości niż dostawcy zlokalizowani głównie w Europie Zachodniej. Z drugiej strony, bliskość Morza Bałtyckiego, to dla zakładów chemicznych w Policach szansa dla na dodatkową sprzedaż polipropylenu drogą morską bliskiego zasięgu do odbiorców, z którymi dotychczas grupa kapitałowa Grupa Azoty nie miała relacji.

Dzięki osiągniętym w ostatnich tygodniach istotnym postępom w zakresie budowy struktury finansowania Projektu Polimery Police, spółki Grupy Azoty są coraz bliżej wypracowania jego docelowej formuły. W kwietniu br. akcjonariusze Grupy Azoty Police wydali zgodę na przeprowadzenie oferty publicznej akcji z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o wartości ok. 1 mld zł. Wstępne deklaracje dotyczące inwestycji kapitałowej złożył Hyundai oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation.
Podmioty te wyraziły swoje zainteresowane rozpoczęciem negocjacji w celu potencjalnego udziału w finansowaniu planowanego przez PDH Projektu Polimery Police poprzez objęcie nowych akcji w kapitale zakładowym PDH i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy w kwocie, odpowiednio, 80 i 50 mln USD. W tym celu ww. podmioty zawarły z PDH porozumienie o współpracy inwestycyjnej, którego postanowienia pozostają ważne do 1 grudnia 2019 r. Podpisany został także list intencyjny między Grupą Azoty SA, Grupą Azoty Police oraz Grupą Lotos dotyczący potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu Projektu Polimery Police i objęcia przez nią nowych akcji w kapitale zakładowym PDH Polska SA oraz wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy PDH Polska o wartości do 500 mln zł.

Poza podpisaną dziś umową z wykonawcą Projektu Polimery Police, na koniec sierpnia 2019 roku planowane jest podpisanie umów kredytowych, które umożliwią rozpoczęcie prac ziemnych i budowlanych kompleksu w I kw. 2020 roku. Uruchomienie komercyjne instalacji Projektu Polimery Police planowane jest na rok 2022.

Polipropylen jest jednym z dwóch, obok polietylenu, najczęściej stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych oraz jest główną i najbardziej atrakcyjną, pod względem ekonomicznym, pochodną propylenu, stanowiącą ponad 60% konsumpcji tego surowca w Europie Środkowej. Polska jest jednym z największych konsumentów polipropylenu w regionie z rosnącym importem, który w 2015 r. kształtował się na poziomie około 250 tys. ton.

Wyroby i półwyroby z polipropylenu obecnie znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym (przewody do wody i cieczy agresywnych, zbiorniki, wykładziny, naczynia laboratoryjne, tkaniny filtracyjne, sprzęt medyczny, naczynia dla chorych, strzykawki jednorazowego użytku, opakowania leków).
Stosowany jest również w przemyśle włókienniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym (powłoki tkaninowe, maty, liny, obudowy i izolacje, uchwyty i mocowania kablowe) oraz samochodowym (zderzaki, części karoserii oraz wyposażenie wnętrza). W budownictwie i meblarstwie produkuje się z niego izolacje, rury, wykładziny, wyposażenie łazienek, niektóre meble. W przemyśle spożywczym używany do produkcji opakowań, puszek, słojów i butelek. Wykorzystywany również do produkcji artykułów gospodarstwa domowego i zabawek.

rel (ZCh Police - Grupa Azoty Police), PBS

Polimery Police - renderyzacja nowych instalacji (po lewej - instalacja do produkcji polipropylenu, po prawej - blok energetyczny)
Polimery Police - rozplanowanie nowych instalacji produkcyjnych i terminalu portowego
Polimery Police - schemat procesu produkcyjnego
Polimery Police - rozplanowanie nowych instalacji produkcyjnych i terminalu portowego

 

Polimery Police - renderyzacja nowych instalacji (po lewej - instalacja do produkcji polipropylenu, po prawej - blok energetyczny)Polimery Police - rozplanowanie nowych instalacji produkcyjnych i terminalu portowegoPolimery Police - schemat procesu produkcyjnegoPolimery Police - rozplanowanie nowych instalacji produkcyjnych i terminalu portowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter