Porty, logistyka

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego.”.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się m.in.:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych nabrzeża, podtorza rękawa pasażerskiego, estakady nad torami kolejowymi, pomostu wjazdowego dziobowo-rufowego, współrzędnych i rzędnych pozostałych elementów inwestycji,

- roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów wraz z wykarpowaniem, rozbiórki obiektów budowlanych, m.in. budynków, torów kolejowych, ogrodzenia, oświetlenia,

- wykonanie robót czerpalnych i umocnienie dna,

- przebudowę rampy stanowiska nr 5 w celu umożliwienia obsługi promów o szerokości do 35 m,

- przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu (kanalizacja wód opadowych i sanitarna, zasilanie w energię elektryczną, oświetlenie, teletechnika itd.),

- oznakowanie nawigacyjne,

- modernizację torów kolejowych, budowę dwóch torów przeładunkowych.

Czytaj także: Świnoujście: W poł. 2018 r. rozpoczęcie realizacji inwestycji do obsługi dużych promów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału upływa 28 marca 2019 roku. Prace mają potrwać maksymalnie do 30 czerwca 2021 r.

Dzięki inwestycji, w świnoujskim terminalu powstanie infrastruktura do obsługi dużych promów o długości do 265 metrów. Terminal będzie mógł dzięki niej świadczyć nowy rodzaj usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. TEU w roku 2020. Port szacuje, że do 2040 r. liczba przeładowanych TEU zwiększy się trzykrotnie.

rel (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście), PAP, AL

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter