Porty, logistyka

W dniu 15 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano dwie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Wykonawcą obu umów jest Jan De Nul NV.

Wykonawcę - firmę Jan De Nul NV reprezentowali: Kurt Levrau i Jacek Olek. Natomiast inwestora - Urząd Morski w Gdyni: Wiesław Piotrzkowski, Andrzej Małkiewicz, Janina Wereda oraz członkowie zespołu realizującego projekt.

Podpisane wczoraj umowy dotyczyły: robót budowlanych w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m na kwotę 90 179 866,95 zł brutto oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m na kwotę 51 368 844,24 zł brutto.

Przedmiotem projektu jest modernizacja całej długości toru wodnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego (część Portu Morskiego w Gdańsku). W ramach inwestycji zaplanowano powiększenie szerokości toru w dnie i zwiększenie jego głębokości technicznej. Po wykonaniu robót zaktualizowane zostanie ustawienie oznakowania nawigacyjnego, poprzez modernizację sześciu znaków i zakup siedmiu nowych znaków przegubowych (ta część projektu jest w trakcie realizacji na bazie oddzielnego kontraktu). Inwestycja umożliwi dwukierunkową żeglugę jednostek oraz zapewni bezpieczeństwo statkom wpływającym do i wypływającym z Portu Gdańsk. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec kwietnia 2020 roku. Projekt współfinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Okres realizacji obu umów to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotem umowy na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku na długości 6 420 m jest:

- wykonanie robót czerpalnych na torze wodnym na długości 4 200 m,

- wykonanie refulacji polegającej na wbudowaniu urobku piaszczystego pochodzącego z robót czerpalnych i wbudowaniu go w brzeg morski,

- wykonanie odkładu urobku w wyznaczonych miejscach.

Poniżej link do prezentacji, którą kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski przedstawił przy okazji podpisania umów:

Prezentacja Urzędu Morskiego w Gdyni 

rel (Urząd Morski w Gdyni)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter