Porty, logistyka

PERN ogłosił przetarg na weryfikację dokumentacji technicznych budowę siedmiu zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 158 metrów sześc. w bazach paliw spółki: Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Dębogórzu i Małaszewiczach. Oferty w postępowaniu można składać do 12 października.

Jak poinformował w ogłoszeniu PERN, dotyczy ono weryfikacji dokumentacji technicznych dla pięciu zadań. Spółka podała, iż chodzi o projekty budowy zbiorników magazynowych o pojemności 10 tys. metrów sześc. – jednego w bazie w Boronowie i dwóch w bazie w Emilianowie, a także o pojemności 32 tys. metrów sześc. – po jednym w bazach w Dębogórzu i Małaszewiczach oraz dwóch w bazie w Rejowcu.

Projekty budowy zbiorników w bazach paliw PERN w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Dębogórzu i Małaszewiczach związane są z realizowanym już przez spółkę planem zwiększenia pojemności magazynowych, w tym oprócz ropy naftowej, także na produkty.

Ostatnio PERN poinformował, iż w bazie paliw w Koluszkach finalizuje budowę dwóch zbiorników o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy z przeznaczeniem na olej napędowy - ich technologiczny rozruch planowany jest jeszcze w czwartym kwartale tego roku.

Spółka wyjaśniła przy tym, iż „budowa nowych zbiorników jest wynikiem oczekiwań rynkowych”. „W związku z uszczelnieniem obrotu paliwami w naszym kraju skokowo wzrosło zapotrzebowanie na magazynowanie paliw” – podał PERN.

Jak podkreślił, w latach 2016-17, a także w pierwszym półroczu tego roku „w Polsce odnotowano dynamiczny wzrost rynku paliwowego, będący efektem wprowadzonych przez polski rząd regulacji prawnych” - spółka zaznaczyła, iż chodzi o tzw. pakiet paliwowy, energetyczny i transportowy, którego przepisy ograniczyły nielegalne dostawy paliw płynnych.

„W segmencie paliwowym, PERN zbuduje nowe zbiorniki o łącznej pojemności przekraczającej 300 tys. metrów sześc. do poziomu 2,1 mln metrów sześc.” – zapowiedziała m.in. ostatnio spółka.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza trzema naziemnymi bazami magazynowymi ropy naftowej - w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Gdańsku - o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych oraz paliwowych.

Spółka tłoczy jednocześnie ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W wyniku sfinalizowanego z początkiem tego roku połączenia z Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych, który był największym w Polsce podmiotem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, PERN przejął m.in. 19. baz magazynowych o łącznej pojemności 1,8 mln metrów sześc.

W marcu tego roku PERN zawarł ze spółką Naftoremont-Naftobudowa z grupy Polimex Mostostal umowę na budowę czterech zbiorników magazynowych, o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc., w bazach paliw w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej. W tym samym mniej więcej czasie PERN zapowiadał rozbudowę kolejnych baz paliwowych, w tym m.in. w Dębogórzu, funkcjonującej jako hub morski dla tego rodzaju produktów.

Jak zapowiadał wcześniej PERN, po połączeniu z OLPP, planowane tam w ciągu najbliższych 4 lat nakłady inwestycyjne mają wynieść do 2 mld zł. Planowane przez spółkę przedsięwzięcia związane są m.in. przyjętym w listopadzie 2017 r. przez Radę Ministrów dokumentem „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, którego priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

mb/ amac/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter