Porty, logistyka

W pierwszym kwartale 2018 roku przychody Grupy Onico osiągnęły poziom 682 mln zł co jest historycznie najwyższym wynikiem w pierwszym kwartale roku.

Wynik ten jest niemal o 17% wyższy niż przychody Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2017 r. (584,6 mln), który był do tej pory rekordowym. Grupa Kapitałowa Onico wypracowała zysk netto w wysokości 2,4 mln złotych w trudnych warunkach rynkowych działając na bardzo konkurencyjnym rynku pod silną presją cenową ze strony największych podmiotów. Z kolei zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 5,92 mln zł. W związku ze wzrostem cen paliw na rynkach światowych oraz zmienioną strategią Spółki w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w fizycznym produkcie nastąpił znaczący wzrost aktywów obrotowych, w szczególności zapasów.

Pierwszy kwartał na rynku LPG był okresem o zwiększonym zapotrzebowaniu na gaz płynny propan, służący w okresie zimowym do ogrzewania. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 Grupa Kapitałowa Onico zwiększyła swój udział rynkowy, ale co warte zauważenia po raz kolejny zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. W dalszym ciągu Onico kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski z czterech niezależnych źródeł. W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowano wzrost sprzedaży ON o ponad 50% względem pierwszego kwartału 2017 roku. Do osiągania większych obrotów olejem napędowym przyczyniły się przede wszystkim działania podejmowane przez administrację państwową w walce z szarą strefą. Wprowadzone rozwiązania zapewniły większą przejrzystość na rynku paliw i przyczyniły się do uszczelnienia systemu dystrybucji oraz egzekucji zobowiązań cywilno-prawnych.

W ocenie Zarządu miniony kwartał był udanym okresem w działalności Onico. Grupa zamierza kontynuować strategię działania w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen oraz zmian otoczenia rynkowego dążąc do maksymalizacji osiąganych wyników. Głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałowa na kolejne kwartały jest poprawienie marż w segmentach sprzedaży. Onico zamierza także aktywnie poszukiwać dalszych możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów oraz ekspansję na rynkach międzynarodowych.

rel (Onico SA)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3937 4.4825
EUR 4.6494 4.7434
CHF 4.5871 4.6797
GBP 5.3969 5.5059

Newsletter