Porty, logistyka

W 2017 r. Grupa PKP CARGO osiągnęła wynik na poziomie 82 mln zł netto. Przychody wyniosły 4,74 mld zł, a EBITDA 702 mln zł. Grupa utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przewozów intermodalnych oraz umocniła obecność na rynkach zagranicznych.

Grupa PKP CARGO w 2017 r. przewiozła 119,1 mln ton towarów (+7% r/r) oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 31,0 mld tkm (+9% r/r). Jednocześnie udział Grupy w rynku wg pracy przewozowej wyniósł 51,6%. Na przewozy Grupy miały wpływ ogólne warunki makroekonomiczne. Wzrost przewozów transportem kolejowym w 2017 r. był odzwierciedleniem pozytywnych tendencji zachodzących w gospodarce zarówno polskiej, jak i w innych państwach europejskich (wzrost PKB Polski w 2017 r. o 4,6% r/r – najwyższy od 2011 r.).

– Miniony rok był bardzo udany pod względem uzyskanych wyników finansowych i eksploatacyjnych. Znacząco wzrosły przychody Grupy PKP CARGO przy jednoczesnym zachowaniu dużej dyscypliny kosztowej. Bardzo cieszy dodatni wynik netto i jego wzrost w porównaniu do 2016 r. W każdym kolejnym miesiącu 2017 r. przewozy zarówno pod względem masy towarowej, jak i w ujęciu pracy przewozowej, były większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Sprzyjała temu m.in. dobra koniunktura w przemyśle, rozwój polskich portów morskich oraz wzrost tempa inwestycji infrastrukturalnych. Godny podkreślenia jest również wzrost wskaźnika EBITDA, co dowodzi silniejszego zaangażowania Grupy w odnowę jej potencjału taborowego i zaplecza naprawczego – mówi Krzysztof Mamiński, p.o. prezesa zarządu PKP CARGO SA.

Rynek przewozów kolejowych w Polsce w 2017 r. liczony pracą przewozową zwiększył się w stosunku do poprzedniego roku o 8,3%, natomiast Grupa PKP CARGO odnotowała wzrost pracy przewozowej wykonanej w Polsce o 8,5% r/r.

– Bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki w 2017 r. miały zawierane przez nas kolejne ważne umowy handlowe, m.in. z największymi firmami z branży wydobywczej, energetyki i hutnictwa. Cieszymy się, że nasze oferty okazały się na tle konkurencji najkorzystniejsze. Grupa PKP CARGO jest głównym partnerem branży górniczej i energetycznej. Odpowiadamy za 2/3 rynku przewozów węgla w Polsce według pracy przewozowej. Kontynuując współpracę z Grupą PKP CARGO, nasi kontrahenci potwierdzają wysoką ocenę jakości naszych usług i rynkowe doświadczenie, co jest zarówno dużym wyzwaniem, jak i powodem do satysfakcji – podkreśla Krzysztof Mamiński.

Atutami Grupy PKP CARGO pozostają transport intermodalny i przewozy zagraniczne. Przewozy intermodalne w ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 31% r/r, w tym poza obszarem Polski o 55% r/r, a wykonana praca przewozowa na rynkach zagranicznych o 11% r/r.

– Dowodem coraz większej aktywności Grupy PKP CARGO na rynkach zagranicznych jest wzrost wykonywanej tam pracy przewozowej. Grupa jest dobrze przygotowana do tych ambitnych wyzwań w zakresie organizacyjnym, technologicznym, a także w zakresie potencjału kadry menedżerskiej i logistycznego know-how – przekonuje Krzysztof Mamiński. – Ponadto, prowadzimy aktywne działania w celu poprawy handlowej atrakcyjności obsługi kontenerowej i organizacji przewozów kolejowych. Jednym z priorytetowych kierunków ekspansji Grupy PKP CARGO na rynkach międzynarodowych są przewozy między Chinami i Europą przez Polskę po Nowym Jedwabnym Szlaku – dodaje.

Przychody operacyjne Grupy PKP CARGO w 2017 r. wyniosły 4,74 mld zł (+7,4% r/r), przy kosztach operacyjnych na poziomie 4,58 mld zł (+0,9% r/r). Wynik EBITDA wyniósł 702 mln zł (+43,4% r/r), a wynik netto 82 mln zł (+215 mln zł r/r).

– Świadcząc usługi logistyczne na najwyższym poziomie, chcemy utrzymać korzystny trend również w 2018 r. Sprzyjać temu powinny uruchamiane sukcesywnie wielomiliardowe inwestycje współfinansowane z funduszy UE w modernizację linii i tworzenie spójnej sieci połączeń kolejowych, które wpłyną na poprawę funkcjonowania transportu towarowego. Liczę też, że powrót do koncepcji bezpieczeństwa energetycznego opartego na własnych zasobach paliwowych oraz wprowadzenie regulacji UE dotyczących opłat dla transportu drogowego, wpłynie na poprawę konkurencyjności kolei. Grupa PKP CARGO dysponuje ogromnym potencjałem, który będziemy chcieli jak najlepiej wykorzystać w interesie polskiej gospodarki, naszych klientów i akcjonariuszy – zapewnia Prezes Krzysztof Mamiński.

rel (PKP Cargo)

Fot.: PKP Cargo / Twitter 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter