Porty, logistyka

Port Gdynia w 2017 roku przeładował rekordowe 21,2 mln ton ładunków – jest to prawie o 9 procent więcej niż w roku 2016. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost o prawie 40 procent przeładunku paliw płynnych.

W związku z zaobserwowanymi bardzo dobrymi wynikami przeładunkowymi Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA już w 2017 roku podjął decyzję o wdrożeniu programu inwestycyjnego mającego na celu przygotowanie Portu do obsługi zwiększonej ilości ropy i produktów ropopochodnych. Dlatego też portowe inwestycje obejmują Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP), które umiejscowione jest przy falochronie. Obecnie SPPP wyposażone jest w jeden nowy nalewak, przy czym na etapie inwestycji przewidziano możliwość rozbudowy stanowiska o drugi równoległy. Decyzją Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA zlecono dostawę i montaż drugiego nalewaka na SPPP wraz z fundamentem i instalacjami przynależnymi oraz dokumentacją techniczną - inwestycja zostanie zakończona w połowie 2019 roku. Przebudowana zostanie także stała instalacja gaśnicza wraz z wymianą istniejących działek gaśniczych oraz wymianą instalacji zasilania i sterowania. Inwestycja ta, choć kosztowna, jest niezbędna ze względu na znaczne wyeksploatowanie przeszło 40-letnich urządzeń gaśniczych. Nowe, sterowane elektrycznie działka gaśnicze spowodują poprawę bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowych oraz poszerzenie obszaru stref gaszenia, co umożliwi obsługę szerszych tankowców. Unowocześniona zostanie również sama instalacja do przeładunku paliw. Nadmienić  jeszcze trzeba, że zostanie przeprowadzona wymiana urządzeń cumowniczych i odbojowych celem dostosowania SPPP do obsługi większych statków (50 tys. DWT).

11 mln zł to szacunkowy, łączny koszt wszystkich zaplanowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA inwestycji związanych z modernizacją i zwiększeniem możliwości przeładunkowych SPPP.

- Nasze inwestycje wynikają z potrzeby zachowania przez port dobrej pozycji rynkowej oraz rozwoju naszych możliwości przeładunkowych – mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. - Dlatego też musimy stale inwestować i tworzyć taką infrastrukturę portową, która zaspokoi wymagania armatorów i poszczególnych terminali. Mamy stwarzać warunki dla rozwoju biznesu i jako Zarząd Portu staramy się to  robić skutecznie.

rel (ZMPG-a SA)

Fot.: Paweł Brutel / Port Gdynia SA

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter