Porty, logistyka

W ogłoszonym przez PERN przetarg na budowę w bazie magazynowej w Gdańsku dwóch zbiorników na ropę naftową o pojemności po 100 tys. m sześc. każdy, zgłosiło się dwóch oferentów. Spółka planuje zawarcie umowy z wybranym w postępowaniu wykonawcą w styczniu 2018 r.

Aktualnie komisja przetargowa sprawdza zgodność złożonych ofert z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – poinformował we wtorek PERN, dopowiadając na pytania PAP. Jak zaznaczyła spółka, „kolejnym etapem będą negocjacje ceny zaproponowanej przez oferentów”.

„Prace komisji przetargowej zostaną zakończone w grudniu, a zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest w styczniu 2018 r. Harmonogram projektu zakłada przekazanie zbiorników do eksploatacji w terminie 25 miesięcy” – wyjaśnił PERN.

Wcześniej PERN podkreślał, że filarami jego strategii do 2020 r. są m.in. transport i magazynowanie ropy. W maju prezes spółki Igor Wasilewski mówił PAP, iż w ramach zwiększania pojemności magazynowych planowana jest rozbudowa bazy magazynowej w Gdańsku, gdzie do 2020 r. mają powstać dwa zbiorniki na ropę po 100 tys. metrów sześc. każdy.

Przyjęty pod koniec listopada przez Radę Ministrów dokument „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” podkreśla, iż „PERN posiada największe w kraju możliwości magazynowania ropy naftowej w zbiornikach naziemnych” w czterech lokalizacjach, w tym w trzech swych bazach: w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Gdańsku.

Dokument rządowy wspomina m.in., że w przypadku gdańskiej bazy magazynowej PERN, gdzie znajduje się obecnie 18 zbiorników o łącznej pojemności ok. 900 tys. m sześc., w 2020 r. spółka planuje zakończyć budowę dodatkowych 200 tys. m sześc. pojemności.

Zaakceptowana przez Radę Ministrów w formie uchwały „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym” zakłada budowę nowej infrastruktury logistycznej i zmianę struktury infrastrukturalno-właścicielskiej w krajowym sektorze naftowym.

Dokument ten, przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, zawiera program działań wobec organów administracji publicznej i spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa. Celem tych działań ma być zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Strategicznym podmiotem dla tego bezpieczeństwa jest właśnie PERN. Na terenie Polski ta państwowa spółka zarządza naziemnymi bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m sześc. oraz siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych. Jednocześnie tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W Gdańsku, oprócz bazy magazynowej, PERN ma także Terminal Naftowy o pojemności 375 m sześc., przeznaczony na różne gatunki ropy naftowej. To pierwszy taki obiekt w kraju, działający jako hub morski. Planowana jest jego rozbudowa.

Obecnie trwa proces integracji PERN i spółki z jego grupy kapitałowej - Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP), największego w Polsce podmiotu specjalizującego się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który posiada 19. baz magazynowych o łącznej pojemności 1,8 mln metrów sześc. i ok. 60 proc. udziału w krajowym rynku tego segmentu.

Połączenie, na które zgody wyraziły już Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OLPP, ma zostać sfinalizowane z początkiem stycznia 2018 r. Po integracji PERN i OLPP - jako spółki przejmowanej, powstanie jeden podmiot zarządzający transportem oraz magazynowaniem, zarówno ropy naftowej, jak i paliw płynnych.

Jak podkreśla PERN, celem połączenia z OLPP „jest budowa silnego i samodzielnego podmiotu rynkowego, realizującego strategiczne interesy państwa polskiego w budowie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

W październiku wiceprezes PERN Rafał Miland zapowiedział, że spółka ta w następnych czterech latach chce wydać do 2 mld zł na inwestycje związane z rozwojem sektora transportu i magazynowania ropy naftowej, a także transportu, magazynowania i obrotu paliwami na poziomie hurtowym. 

mb/ amac/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter