Offshore

Jak wynika z nowego raportu działu Clean Energy Technology firmy analityczno-konsultingowej i informacyjnej IHS Markit - szybki postęp w technologii morskich turbin wiatrowych wyprzedza obecnie możliwości istniejącej infrastruktury potrzebnej do ich instalacji.

Oczekuje się, że roczny przyrost mocy brutto w morskiej energetyce wiatrowej wzrośnie sześciokrotnie do 2030 roku ze względu na radykalne obniżenie kosztów, postęp technologiczny, sprzyjającą politykę i stale rosnące cele krajowe. Jak mówi raport, przemysł musi się rozwijać i zacząć inwestować w nową infrastrukturę, aby móc zrealizować te ambitne plany.

Statki instalacyjne morskich turbin wiatrowych (wind turbine installation vessel, WTIV) z istniejącej floty nie są w stanie zainstalować nowych, większych turbin o mocy ponad 15 MW, które trafią na rynek w ciągu najbliższych trzech lat - informuje IHS Markit.

Morskie turbiny wiatrowe są coraz większe i mocniejsze, co obniża koszty i poprawia konkurencyjność. Stanowi to jednak nowe wyzwanie - powiedział Andrei Utkin, główny analityk Clean Energy Technology IHS Markit. – Nowe inwestycje powstają coraz dalej od brzegu, logistyka, tranzyt i instalacja stają się bardziej złożone i wymagają większych, wyspecjalizowanych statków o możliwościach technicznych daleko wykraczających poza istniejącą flotę - dodaje.

Geograficzne rozmieszczenie floty WTIV, składającej się obecnie z około 50 statków, z których dwie trzecie znajduje się w Chinach, a większość pozostałych w Europie Północnej, stanowi kolejne bezpośrednie wyzwanie dla celów morskiej energetyki wiatrowej.

Chińska flota nie prowadzi działalności międzynarodowej, przynajmniej w tym momencie, a duża część pozostałej floty globalnej jest skoncentrowana wokół Morza Północnego i jest zajęta pracą na tym akwenie. Powoduje to ponoszenie znacznych nakładów czasu i kosztów, aby przemieszczać statki instalacyjne na miejsce pracy w innych rejonach.

Kraje spoza wspomnianych regionów napotkają zatem istotne przeszkody w zwiększaniu mocy w morskiej energetyce wiatrowej, chyba że szybko powstaną nowe statki przeznaczone na inne rynki regionalne. 

IHS Markit przewiduje, że przemysł będzie musiał zainwestować co najmniej 1,2 do 2 mld dolarów, aby zbudować co najmniej cztery nowe statki w celu zaspokojenia globalnego popytu od 2026 r., poza Chinami kontynentalnymi.

W zależności od tego, gdzie te statki są budowane, całkowity koszt może być znacznie wyższy, jeśli weźmie się pod uwagę lokalne wymagania, szczególnie na wschodzących rynkach morskiej energii wiatrowej w Stanach Zjednoczonych i Azji i Pacyfiku.

Chociaż oczekuje się, że sześć nowych statków, które są obecnie w budowie, zostanie wprowadzonych do eksploatacji do 2023 r., to bez dalszych inwestycji flota światowa nadal będzie miała trudności z pokryciem globalnego zapotrzebowania w latach 2026/27, a po 2028 r. z pewnością nie będzie w stanie tego zrobić. W rezultacie potrzebne są co najmniej cztery dodatkowe WTIV, aby pokryć spodziewany popyt do 2030 roku - powiedział Utkin.

Chociaż siedem przedsiębiorstw ogłosiło zamiar budowy do 16 nowych statków, nie są to wiążące kontrakty, a ostateczne inwestycje nie zostały jeszcze uzgodnione. Jednak warunki do inwestowania poprawiają się, ponieważ rozmiary turbin się stabilizują, a możliwości techniczne ich instalacji stają się coraz bardziej znormalizowane.

Jednym z powodów braku inwestycji w nowo budowane statki do instalacji turbin w przeszłości były obawy dotyczące trwałości rynkowej (zasięgu czasowego przydatności) statków, ponieważ technologia turbin rozwijała się szybko - powiedział Utkin.

Teraz, kiedy rozmiary turbin nieco się ustabilizowały, a możliwości techniczne statków są bardziej ustandaryzowane, można wreszcie zaobserwować zamówienia na nowe statki. Spodziewamy się, że wraz z rozwojem rozwijających się rynków morskiej energetyki wiatrowej i pojawieniem się pierwszych komercyjnych projektów, inwestorzy i właściciele będą coraz bardziej skłonni do finansowania i budowy nowych statków - dodaje.

Stany Zjednoczone postawiły sobie szczególnie ambitny cel zwiększenia mocy morskiej energetyki wiatrowej do 30 GW do roku 2030, ale przez restrykcyjne warunki ustawy Jones Act, jedyny zbudowany i pływający pod banderą USA statek WTIV ma wejść do eksploatacji dopiero w 2023 roku.

Aby osiągnąć swój cel, kraj musi albo rozluźnić swoje przepisy morskie, aby pozwolić na eksploatację statków zagranicznych, albo zapewnić szybką budowę i oddanie do użytku nowych statków.

AL, rel (IHS Markit)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5664 4.6586
EUR 4.6581 4.7523
CHF 4.7862 4.8828
GBP 5.5355 5.6473

Newsletter