Offshore

Grupa Shanghai Electric, wiodący międzynarodowy producent urządzeń stosowanych w energetyce, była gospodarzem 5. Światowego Szczytu Morskiej Energetyki Wiatrowej [5th Global Offshore Wind Summit], który odbył się 27 sierpnia w Jinan, w chińskiej prowincji Shangdong. Ten największy na świecie specjalistyczny szczyt zajmujący się tematyką morskiej energetyki wiatrowej stawia sobie za cel promowanie ścisłej współpracy podmiotów z tej branży z całego świata.

Współgospodarzami tego wydarzenia byli Komitet ds. Energii Odnawialnej przy Chińskim Stowarzyszeniu na rzecz Badań nad Energetyką (CREIA), Komitet ds. Energetyki Wiatrowej przy Chińskim Stowarzyszeniu na rzecz Energii Odnawialnej (CWEA), Global Wind Energy Council [Globalna Rada Energii Wiatrowej] i Wind Energy Magazine.

Li Junfeng, przewodniczący Komitetu ds. Energii Odnawialnej przy Chińskim Stowarzyszeniu na rzecz Badań nad Energetyką zauważył, że „w czasach po epidemii COVID-19 wiele krajów, w tym Chiny, sporządziło harmonogram obniżenia emisji Co2. Zastosowanie energii odnawialnej jest coraz bardziej widoczne w krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej i autonomii energetycznej".

Forum zapewniło dogłębną analizę możliwości jakie niesie za sobą rynek morskiej energetyki wiatrowej, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i na rynkach wschodzących. Nastąpiło to w momencie, gdy Chiny opublikowały wytyczne dotyczące morskiej energetyki wiatrowej w zakresie planowania zagospodarowania mórz i w czasie, gdy chiński sektor morskiej energetyki wiatrowej dynamicznie się rozwija.

Jeśli przyjrzymy się Chinom, morska energetyka wiatrowa doświadczy również dynamicznego wzrostu w przyszłości. W perspektywie globalnej, uważamy, że rozmiar tego rynku wyniesie od 30 GW do 230 GW, przy czym rynki wschodzące odegrają kluczową rolę w tym procesie - powiedział Alastair Dutton, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej GWEC, który przybliżył uczestnikom szczytu globalny rynek morskiej energetyki wiatrowej i rynki wschodzące.

Koncentrując się na tematyce polityki na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, rynku i stosowanych technologiach, prezentacja przygotowana przez Shanghai Electric omawiała sposoby, jak skutecznie ograniczyć koszty pełnego cyklu życia morskich farm wiatrowych poprzez budowę systemu poprawiającego niezawodność urządzeń i części.

Naszą wizją jest budowa drogi do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej o chińskim charakterze - podkreślił Jin Xiaolong, wiceprezes Shanghai Electric Group, sekretarz i przewodniczący Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd.

Dodał również, że „Shanghai Electric rozpatruje etap projektowania, budowy i rozwoju morskich farm wiatrowych z perspektywy zarządzania kosztami całego cyklu życia i ścisłej integracji z chińskim ekosystemem energetyki wiatrowej. Jako dostawca usług obejmujących cały cykl życia systemów energetyki wiatrowej, spółka Shanghai Electric stworzyła strategiczne partnerstwa z międzynarodowymi przedsiębiorstwami w niemal każdym segmencie łańcucha wartości, obejmującego generatory, przekładnie, łożyska, narzędzia i platformy cyfrowe stosowane w pracach B+R i pracach projektowych, promując wysokiej jakości rozwój morskiej energetyki wiatrowej".

Źródło: Shanghai Electric

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter