Offshore

9 stycznia 2020 r. Gaz-System podpisał umowę z firmą Europipe GmbH na dostawę rur dla podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, który zostanie ułożony na dnie Morza Bałtyckiego. Spółka odebrała także dokumentację projektową na wykonanie tego gazociągu. To kolejne istotne kamienie milowe inwestycji terminowo zrealizowane przez spółkę.  

– Gaz-System jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju w obszarze gazu ziemnego. Realizacja Baltic Pipe umożliwi sprowadzanie od października 2022 r. do Polski zwiększonych ilości do 10 mld m³ gazu ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jest to ważne nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej, stwarza bowiem możliwości powstania konkurencyjnego rynku gazu w tej części Europy. Podpisana dzisiaj przez Gaz-System umowa na dostawę rur do budowy gazociągu podmorskiego stanowi istotny element tego procesu - powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

– Baltic Pipe jest na finiszu działań poprzedzających rozpoczęcie układania podmorskiej części gazociągu. Zakontraktowaliśmy dostawy najważniejszych materiałów i prowadzimy proces wyboru wykonawców prac budowlano-montażowych - powiedział Tomasz Stępień, Prezes Gaz-System. – Uzyskiwanie decyzji na budowę gazociągu jest również w zaawansowanej fazie. Gaz-System otrzymał już komplet pozwoleń w Danii, a w Szwecji i w Polsce ten etap inwestycji zbliża się ku końcowi. Zgodnie z zapowiedziami w tym roku rozpoczniemy budowę części łączącej Polskę z Danią - podsumował Stępień.

W ramach podpisanego kontraktu firma Europipe GmbH dostarczy rury o dużej średnicy nominalnej (900 mm), które będą wykonane w odcinkach o długości nominalnej 12,2 m. Umowa obejmuje również rury o tej samej średnicy na krótki odcinek lądowy gazociągu do terminala odbiorczego. Zapewni również wszystkie uwzględnione w projekcie powłoki ochronne, które z jednej strony zabezpieczą gazociąg, a z drugiej zminimalizują jego oddziaływanie na otoczenie oraz środowisko naturalne.

Jak podała w oficjalnym komunikacie Europipe, w ramach dostawy dla polskiej części morskiej projektu Baltic Pipe, łączna ilość rurwynosić będzie 130 tys. ton, co przekłada się na długość 275 km.

Rury o dużej średnicy 36" będą produkowane przez Europipe w zakładzie w Mülheim an der Ruhr. Mülheim Pipecoatings GmbH, spółka zależna Europipe, wykona powłokę zewnętrzną i wykładzinę wewnętrzną rur. Surowiec do produkcji rur będzie dostarczany do Europipe przez jej udziałowców, grupę Salzgitter i Dillinger Hüttenwerke AG.

Grubość stalowej ścianki gazociągu będzie wynosiła od 20,6 mm do 23,8 mm. Gazociąg będzie też pokryty specjalną powłoką antykorozyjną o grubości 4,2 mm, która zabezpieczy go w czasie eksploatacji na dnie morza. Rurociąg zostanie także zabezpieczony warstwą betonu o grubości 60-110 mm, która będzie zarazem pełniła rolę płaszcza obciążającego.

Kontrakt obejmuje również tymczasowe magazynowanie wyprodukowanych rur oraz ich transport do miejsca odbioru przez wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Gaz-System odebrał również projekt wykonawczy, który szczegółowo określa sposób ułożenia rurociągu na dnie morskim oraz odcinka łączącego rurociąg podmorski ze stacją zaworową. Zawiera też m.in. raporty z przeprowadzonych analiz dotyczących zabezpieczenia rurociągu i jego stabilności na dnie Bałtyku.

W ramach opracowywania projektu wykonawczego wykorzystano również:
- wyniki kompleksowej rocznej kampanii badań środowiska obejmującej całą trasę gazociągu. Posłużyły one też do przygotowania raportu oddziaływania na środowisko;
- wyniki szczegółowego badania dna morskiego dla korytarza, w którym będzie układany rurociąg podmorski;
- wyniki analizy ilościowej ryzyka oraz analiz ryzyka dla etapu budowy, a także dla fazy operacyjnej, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa rurociągu podmorskiego w trakcie jego budowy oraz użytkowania.

Tak kompleksowo wykonany projekt umożliwia spełnienie wymogów bezpieczeństwa gazociągu podmorskiego oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych do układania rurociągu.

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) na prace budowlane w maksymalnej wysokości blisko 215 mln euro. W latach 2017 i 2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac projektowych w maksymalnej wysokości około 51,45 mln euro. Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla Baltic Pipe wynosi maksymalnie 266,8 mln euro.

rel (Gaz-System, Europipe

 

+1 skandal
Prawie 120 pracowników ST 3 Offshore w piątek wieczorem wystąpiło do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o pomoc. Chcą od niego "podjęcia skutecznych działań", by ratować firmę
13 styczeń 2020 : 15:21 Piotr 56 | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2888 4.3754
EUR 4.6599 4.7541
CHF 4.6485 4.7425
GBP 5.3111 5.4183

Newsletter