Offshore

Rząd Danii zgodził się na budowę gazociągu, który zostanie ułożony w duńskiej części Morza Bałtyckiego. Zezwolenie na budowę zostało wydane przez Ministra Energii i Klimatu 25 października. W ten sposób został wykonany kolejny kamień milowy w projekcie Baltic Pipe.

- Zgoda duńskiego rządu na budowę podmorskiego odcinka Baltic Pipe to kluczowy element w realizacji projektu. Jest to pozwolenie na budowę zintegrowane z decyzją środowiskową, dotyczące obszaru morskiego. Gaz-System zaplanował w dokumentacji szereg rozwiązań technologicznych minimalizujących wpływ gazociągu na otoczenie - powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-System. – W zakresie procesu realizacyjnego obecnie trwa proces wyboru dostawcy rur i wyboru wykonawcy robót budowlanych – dodał Stępień.

Wydane zezwolenie obejmuje oba odcinki gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego znajdujące się na obszarze morskim Danii. Jeden od linii brzegowej nad Zatoką Faxe do granicy szwedzkiego obszaru morskiego, a drugi od szwedzkiego obszaru morskiego, przez obszar morski Danii wokół wyspy Bornholm, aż do obszaru morskiego Polski. Łącznie gazociąg na obu odcinkach będzie miał ok. 133 kilometrów.

Zgoda na ułożenie gazociągu w Danii została wydana m.in. na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która była poddana krajowym konsultacjom publicznym. Ze względu na swój międzynarodowy charakter, projekt jest także objęty konwencją z Espoo, która zakłada uwzględnianie w procesie wydawania decyzji także innych krajów, na które projekt mógłby potencjalnie oddziaływać. Związane z tym faktem konsultacje międzynarodowe trwały do października tego roku.

Decyzja środowiskowa dla wyjścia gazociągu na ląd w Danii została wydana 12 lipca br. W rejonie brzegu morskiego Danii zdecydowano się umieścić gazociąg w tunelu, o długości ok. 1000 metrów, przechodzącym pod plażą oraz klifem. Zarówno drążenie tunelu, jak i samo układanie gazociągu, a potem jego eksploatacja, odbędą się bez naruszania cennych przyrodniczo terenów.

Otrzymanie zezwolenia w Danii jest pierwszym z trzech etapów uzyskiwania wszystkich wymaganych pozwoleń dla gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Jeszcze w tym roku spodziewane jest uzyskanie decyzji środowiskowej dotyczącej tego elementu inwestycji w polskich obszarach morskich i obejmującego również wyjście gazociągu na ląd. W międzyczasie planowane jest także uzyskanie stosownego zezwolenia w Szwecji, analogicznego do pozwolenia wydanego w Danii.

Wraz z zatwierdzeniem przez Danię podmorskiego odcinka Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim, analogiczną decyzję dla swoich podmorskich elementów projektu uzyskał też Energinet. Z kolei Gaz-System posiada już też komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dla wszystkich lądowych elementów na terenie Polski.

rel (Gaz-System)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4956 4.5864
EUR 4.6217 4.7151
CHF 4.7769 4.8735
GBP 5.4572 5.5674

Newsletter