Offshore

W piątek, 16 sierpnia br., Norweski Dyrektoriat ds. Ropy Naftowej (Oljedirektoratet) poinformował o wydaniu PGNiG Upstream Norway AS zewolenia na wykonanie odwiertu 6507/5-9 S w koncesji wydobywczej 838.  

Odwiert 6507/5-9 S na prospekcie Shrek zostanie wykonany z instalacji wiertniczej Deepsea Nordkapp (półzanurzalnej platformy poszukiwawczej) na pozycji 65°39'35.87 "N i 7°38'51.07 "E po zakończeniu przez nią wierceń rozwojowych na polu Skogul w koncesji wydobywczej 460.

Program wierceń dla odwiertu 6507/5-9 S dotyczy wykonania odwiertów typu wildcat* w koncesji wydobywczej 838.

PGNiG Upstream Norway AS jest operatorem na tej koncesji i posiada 40-procentowy udział własnościowy. Pozostałymi koncesjonariuszami są Aker BP ASA (30 %) oraz Wintershall DEA Norge AS (30 %).

Obszar objęty tą koncesją obejmuje części bloków 6507/6 oraz 6507/5. Odwiert zostanie wykonany około 4,5 km na południowy wschód od pola Skarv na Morzu Norweskim.

Koncesja ("licencja") wydobywcza 838 została przyznana 5 lutego 2016 r. w ramach APA** 2015 na szelfie norweskim. Jest to pierwszy odwiert, który zostanie wykonany w ramach tej koncesji.

Warunkiem wydania ostatecznego zezwolenia jest uzyskanie przez operatora wszystkich innych zezwoleń i zgód wymaganych przez inne organy przed rozpoczęciem prac wiertniczych (chodzi m.in. certyfikaty związane z bezpieczeństwem instalacji wiertniczej, czyli platformy poszukiwawczej).

rel (Oljedirektoratet), PBS

________________
* odwierty typu wildcat, to odwierty w rejonie spodziewanej (np. po badaniach sejsmicznych i innych), ale jeszcze nie potwierdzonej obecności węglowodorów zdatnych do wydobycia.
** APA (The Awards in Predefined Areas), to jeden z dwóch rodzajów rund (sesji) koncesyjnych (przyznawania licencji) przeprowadzanych dla obszarów norweskiego szelfu kontynentalnego przez Norwegian Petroleum Directorate (Oljedirektoratet). APA są przeprowadzane co roku i dotyczą "dojrzałych" części szelfu, ze znaną struktura geologiczną i dostępną dobrą infrastrukturą.
Drugi rodzaj sesji koncesyjnych dotyczy "dziewiczych" obszarów szelfu.

Położenie licencji 838, na której wykonany zostanie odwiert, na który właśnie wydano zezwolenie
Położenie licencji 838, na której wykonany zostanie odwiert, na który właśnie wydano zezwolenie

Położenie licencji 838, na której wykonany zostanie odwiert, na który właśnie wydano zezwoleniePołożenie licencji 838, na której wykonany zostanie odwiert, na który właśnie wydano zezwolenie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter