Offshore

Spółka UW Service powoli kończy inwestycje pn. Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy. Całkowita wartość projektu to 18, 6 mln złotych, z czego kwota dofinansowania - 7, 15 mln złotych. Jako efekt realizacji projektu powstał 1 nowy obiekt (nabrzeże nr 10) oraz przebudowanych-wyremontowanych zostało 8 obiektów na obszarze portu jachtowego. Zwiększyła się dzięki temu pojemność portu, zagospodarowany został kolejny fragment turystycznej infrastruktury Miasta. Całkowita wartość projektu 18 621 680 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne 17 882 000 PLN
Wartość dofinansowania 7 152 800 PLN Projekt pt.”Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” obejmujmował następujące elementy:
- przebudowę nabrzeża nr 1 i 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
- budowę nabrzeża nr 10 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu,
- remont nabrzeży nr 3, 5, 6, 7, 8, 9,
- roboty czerpalne - prace pogłębieniowe,
- dostawę i montaż pomostów pływających z wyposażeniem,
- dostawę i montaż urządzeń do odbioru nieczystości z jednostek pływających,
- dostawę i montaż urządzeń wyposażenia portu,
- rozbudowę monitoringu,
- działania promocyjne związane z realizacja projektu,
- nadzór budowlany. Nabrzeże nr 1 (długość 220,3 m): usunięcie płyt kanałowych (ok. 460 szt.),zasypanie gruntem piaszczystym kanału oraz studni kompensacyjnej zlokalizowanej przy południowym końcu nabrzeża, po uprzednim ułożeniu przewodu wodociągowego i kabla, demontaż odbojnic z pojedynczych, wiszących opon i wykonanie nowego systemu odbojowego, zagęszczenie punktów cumowniczych na koronie nabrzeża. Nabrzeże nr 2 (długość 194,5 m)
Odcinek południowy: wykonanie wzmacniających zakotwień oczepu do tarcz, remont korony oczepu, montaż zbrojenia i kątownika na krawędzi odwodnej, betonowanie. Odcinek północny: pogrążenie nowej ścianki na przedłużeniu istniejącej do końca siódmej sekcji nabrzeża poniemieckiego, kotwienie ścianek do tarcz, wykonanie żelbetowej nadbudowy nabrzeża na całej długości, montaż pachołów stalowych podwójnych, wymiana systemu odbojowego. Wykonanie i montaż drabinek nabrzeżowych. Nabrzeże nr 10 (długość 220,6 m) - pogrążenie nowej ścianki na przedłużeniu istniejącej do końca siódmej sekcji nabrzeża poniemieckiego, kotwienie ścianek, wykonanie żelbetowej nadbudowy nabrzeża, montaż pachołów stalowych podwójnych, wymiana systemu odbojowego, wykonanie i montaż drabinek nabrzeżowych. Nabrzeże nr 3 (długość 241 m) – wymiana systemu odbojowego, wykonanie i montaż drabinek, piaskowanie (czyszczenie) oczepu i pachołków stalowych, wykonanie i montaż drabinek nabrzeżowych, malowanie oczepu i pachołków stalowych, zdjęcie trylinki w pasie szerokości 6+1,5 m = 7,5, zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie nawierzchni), wyprofilowanie skarpy. Nabrzeże nr 5 (długość 113 m) – wymiana systemu odbojowego, wymiana drabinek, montaż pachołów, zagospodarowanie terenu (wykonanie nawierzchni). Nabrzeża nr 6-9 (długości 6-92 m, 7-40 m, 8-30 m, 9-133 m) - prace analogiczne do nabrzeża nr 5. Projektuje się nawierzchnie utwardzone wzdłuż nabrzeży szerokości ~6 metrów, spełniające funkcje drogi dojazdowej. Niezbędna infrastruktura techniczna:
- instalacja wodociągowa – sieć podłączona do sieci miejskiej, zasilająca skrzynki na nabrzeżu oraz zasilanie hydrantów pożarowych. W skrzynkach złącze do obsługi jachtów w wodę pitną i gospodarczą. Zaprojektowano również 2 przepompownie ścieków sanitarnych z nabrzeży nr 1 i 10.
- kanalizacja – sieć kanalizacji (grawitacyjnej i tłocznej ) podłączonej do sieci miejskiej, służącej do odbioru ścieków bytowych z jachtów. Przyłącze służące odbiorowi ścieków z jachtów zlokalizowano w skrzynkach.
- kanalizacja wód zenzowych – instalacja odbioru wód zenzowych (3 stanowiska) podłączona do zbiornika bezodpływowego na zasadzie pompy ssącej z opomiarowaniem ilości. Ścieki zrzucane bezpośrednio do wybudowanej nowej kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Ścieki zenzowe, potencjalnie zanieczyszczone produktami chemicznymi niebezpiecznymi gromadzone w zbiorniku będą wywożone i utylizowane stosownie do rodzaju zanieczyszczeń.
- instalacje elektryczne - instalacja elektroenergetyczna zasilającą cumujące jachty i przepompownie ścieków. Instalacja oświetleniowa na nabrzeżu nr 10.
- ochrona pożarowa – hydranty zasilane z sieci miejskiej
Roboty pogłębiarskie – niezbędne dla zapewnienia głębokości technicznej – 4,5m na portu. Kubatura gruntu do wydobycia z dna basenu = 36 tys. m3.
Pomosty pływające – 10 szt. wraz z wyposażeniem (odnogi cumownicze, postumenty zasilające w energię elektryczną i wodę, trapy dojściowe, knagi cumownicze, martwe kotwice, stanowiska ratownicze, drabinki bezpieczeństwa.
 

0 port jacht
To chyba jest niekompletna informacja. Przecież w świnoujskim porcie jachtowym ma być zbudowane wielkie osiedle mieszkaniowe zajmujące zarówno teren od ulicy Jachtowej (nabrzeża 2 i 3 ) jak i te od strony kanału (nabrzeża 8,9 10). Dopiero po zbudowaniu apartamentowców będzie można mówić o zakończeniu realizacji projektu. To nie żart. Port jachtowy będzie nim jedynie z nazwy. Faktycznie będą to prywatne przystanie przynależne do poszczególnych budynków. Żeglarze ów projekt nazwali dość niewybrednie \"Zatoka czerwonych świń\". Skąd ta nazwa? łatwo się domyślić.
13 kwiecień 2012 : 09:55 szymek | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4227 4.5121
EUR 4.6593 4.7535
CHF 4.6272 4.7206
GBP 5.427 5.5366

Newsletter