Bezpieczeństwo, Granice

Sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP oraz wybranych instytucji układu pozamilitarnego jako elementów prowadzenia misji poszukiwawczo - ratowniczych w lądowym i morskim obszarze odpowiedzialności to główny cel ćwiczenia pk. SARex-22 przeprowadzonego w ubiegłym tygodniu przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach ćwiczenia zaplanowano przeprowadzenie akcji poszukiwawczo ratowniczej śmigłowca, którego załoga zmuszona była do awaryjnego lądowania w terenie przygodnym oraz załogi okrętu podwodnego, który osiadł na dnie morza.

Jeden z epizodów manewrów SARex-22 zakładał, że załga śmigłowca ratowniczego po podjęciu poszkodowanych z kutra na morzu, otrzymała zadanie przetransportowania ich do jednego ze szpitali w województwie Zachodniopomorskim. W trakcie lotu doszło do awarii maszyny i lądowania w terenie przygodnym. Sygnał o zdarzeniu otrzymało ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Centre) czyli Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego w Warszawie, który zgodnie z procedurami jest odpowiedzialny za prowadzenie działań poszukiwawczo - ratowniczych.

Ośrodek jest elementem służby ASAR (ang. Aeronautical Search and Rescue) a jego zadaniem jest poszukiwanie statków powietrznych, mogących znajdować się w niebezpieczeństwie, a także niesienie pomocy pasażerom, załogom i innym osobom poszkodowanym w zdarzeniach lotniczych. Służba jest zapewniona wszystkim potrzebującym w granicach polskiego rejonu informacji powietrznej FIR. (ang. Flight Information Region). Do dyspozycji ARCC pozostają rozmieszczone w siedmiu bazach Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (LZPR), dysponujące śmigłowcami ratowniczymi oraz samolotem patrolowym M28 Bryza.

W działaniach poszukiwawczych wykorzystany został również tzw. NZPR - Naziemny Zespół Poszukiwawczo - Ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej stanowiący element zarządzania kryzysowego.

Kolejny z epizodów ćwiczenia SARex-22 zakładał, że w wyniku problemów technicznych znajdujący się w rejonie Kołobrzegu okręt podwodny osiądzie na dnie morza. Zgodnie z procedurami uruchomiona została akcja poszukiwawczo-ratownicza koordynowana przez Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego zlokalizowane w Centrum Operacji Morskich - Dowództwie Komponentu Morskiego w Gdyni. W działania zaangażowano śmigłowiec Brygady Lotnictwa MW, jednostki pływające Marynarki Wojennej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Odszukani i podjęci przez śmigłowce ratownicze i jednostki pływające (w tym holownik H-11 z 12. Dywizjonu Trałowców) rozbitkowie przetransportowani zostali do Portu Wojennego w Świnoujściu oraz Punktu Bazowania MW w Kołobrzegu gdzie rozbitków przekazano służbom medycznym m.in. z Komendy Portu Wojennego Świnoujście, która zabezpieczała ratowniczo-lecznicze kontenerowe zestawy hiperbaryczne tzw. "Sercówki" - służące do leczenia chorób i urazów będących następstwem oddziaływania podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego oraz do prowadzenia treningów ciśnieniowych załóg okrętów podwodnych i nurków. Na miejscu przeprowadzono tzw. triaż czyli procedurę pozwalającą na segregację poszkodowanych w zależności od doznanych obrażeń i sposobu dalszego udzielania pomocy - np. umieszczenia w komorze hiperbarycznej czy transportu do szpitala.


Celem ćwiczenia Renegade / SARex-22 było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa powietrznego państwa, do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i wynikającym z tego sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w lądowym i morskim obszarze odpowiedzialności.

W ćwiczeniu udział wzięły między innymi następujące podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz podchorążowie uczelni wojskowych.

rel (8. FOW)

Fot.: Zespół Reporterski "Combat Camera" DO RSZ

SARex 2022
SARex 2022
SARex 2022
SARex 2022
SARex 2022SARex 2022SARex 2022SARex 2022

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter