Bezpieczeństwo, Granice

W ramach międzynarodowego projektu rozwoju technologii w domenie morskiej pk. Baltic Sea Demo, organizowanego z europejskiej inicjatywy Preparatory Action on Defence Research (PADR) pk. „Ocean 2020”, przez ostatnie dwa tygodnie załoga okrętu ORP Czajka z 13. Dywizjonu Trałowców (8. Flotylla Obrony Wybrzeża) brała udział w ćwiczeniach u wybrzeży Szwecji.

Projekt miał za zadanie sprawdzenie rozwoju koncepcji operacyjnych oraz możliwości technicznych morskich systemów bezzałogowych, w celu budowy bezpiecznej sieci komunikacyjnej w rejonie działań, jak również wymiany wiedzy pomiędzy instytucjami cywilnymi, badawczymi i militarnymi z zakresu wykorzystania wszelkiego rodzaju platform bezzałogowych w środowisku podwodnym, nawodnym i powietrznym. W przyszłości pozwoli to na lepszą ochronę europejskich granic morskich oraz kluczowych szlaków żeglugowych.

W ćwiczenie zaangażowane były okręty oraz dowództwa operacyjne sił morskich z czterech krajów. Nad całością czuwała Marynarka Wojenna Szwecji. Polskę reprezentował niszczyciel min ORP Czajka oraz specjaliści z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej – instytucji stanowiącej część Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Ćwiczenie zakładało dwa scenariusze. W pierwszym z nich skupiono się na zagrożeniach nawodnych, w ramach którego zadaniem ORP Czajka było odegranie roli statku-matki dla szybko poruszających się atakujących obiektów nawodnych. Głównym elementem tego scenariusza dotyczącego polskiego okrętu, było prowadzenie operacji typu „opposed boarding” na okręcie przez Siły Specjalne Litwy.

Drugi scenariusz zakładał niezidentyfikowaną działalność podwodną, w której okręt wchodzący w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża miał za zadanie poszukiwanie min morskich z wykorzystaniem pojazdu AUV Gavia. Marynarka Wojenna RP wykorzystuje autonomiczne pojazdy podwodne od 2014 roku, co stawia nas w czołówce pośród państw europejskich z zakresu wiedzy i taktyki wykorzystania tego typu sprzętu.

ORP Czajka jest niszczycielem min projektu 206FM. Niszczyciele min projektu 206FM są jednostkami unikatowymi. Ich wyjątkowość polega na tym, że łączą w sobie cechy trałowca i jednocześnie niszczyciela min. Swoje możliwości walki minowej uzyskały dzięki kompleksowej modernizacji. Główne zadania niszczycieli min to trałowanie rozpoznawcze i kontrolne, niszczenie pól minowych, wytyczanie bezpiecznych torów pływania w obrębie pół minowych, przeprowadzanie okrętów, zespołów i transportowców, stawianie min kotwicznych i dennych, wykrywanie min kotwicznych i dennych oraz niszczenie min za pomocą pojazdu podwodnego lub przez okrętowe grupy nurków-minerów. Okręt wchodzi w skład 13. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

rel (8. Flotylla Obrony Wybrzeża)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4211 4.5105
EUR 4.6616 4.7558
CHF 4.6132 4.7064
GBP 5.4337 5.5435

Newsletter