Bezpieczeństwo, Granice

W piątek 13 sierpnia, zakończyło się ćwiczenie Wargacz-21 - najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w 2021 roku. Okręty transportowo - minowe, trałowce, oraz pływające jednostki pomocnicze, wspólnie z wydzielonymi siłami z jednostek brzegowych Flotylli prowadziły działania minowe, przeciwminowe oraz transportowe w ramach przygotowania do operacji obronnej.

Manewry rozpoczęły się 4 sierpnia. Oprócz sił okrętowych (okręty wszystkich typów: trałowce, okręty transportowo-minowe, kutry transportowe, niszczyciele min oraz pomocnicze jednostki pływające) w ćwiczeniu wzięły udział wszystkie jednostki brzegowe. Manewry pk. Wargacz-21 zostały podzielone na epizody szkoleniowe, każdy z nich obejmował zróżnicowane zadania dla jednostek wojskowych wynikających z ich przeznaczenia. Szczególny nacisk położono na współdziałanie wszystkich sił, bowiem jedną z największych zalet Marynarki jest jej interoperacyjność.

W trakcie ostatnich dni, wody Zatoki Pomorskiej, Bałtyku Południowego oraz Zatoki Gdańskiej stały się przestrzenią zintensyfikowanych działań bojowych okrętów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Prowadzono strzelania artyleryjskie, realizowano zadania w zakresie szeroko pojętej wojny minowej, jak również przeprowadzano transporty wojska oraz sprzętu.

Jednym z epizodów ćwiczenia była operacja załadunku i transportu drogą morską na pokładzie kutra transportowego żołnierzy i sprzętu 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W trakcie ćwiczenia odbyły się również epizody, w których brały udział siły Brygady Lotnictwa MW i 3. Flotylli Okrętów. Drogą lotniczą przeprowadzona została masowa ewakuacja (MASSEVAC) z pokładu uszkodzonej jednostki.

Ponadto fregata rakietowa z 3. Flotylli Okrętów osłaniała okręt transportowo-minowy realizujący przerzut wojsk do innego portu. Prowadzone były także operacje uzupełniania zapasów na morzu. W scenariuszu ćwiczenia, poza zadaniami specjalistycznymi realizowano także elementy Obrony Przeciwawaryjnej OPA - usuwanie uszkodzeń i awarii okrętowych (trenowano rozwijanie zapory przeciwolejowej, zbieranie plam ropopochodnych w warunkach morskich) oraz walkę z pożarem. Komenda Portu Wojennego Świnoujście, 8. Dywizjon Przeciwlotniczy 8. Batalion Saperów z Dziwnowa realizowały zadania wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego ćwiczących sił. W jednym z epizodów zniszczeniu uległy nabrzeża w porcie Dziwnów, wówczas specjaliści od wsparcia inżynieryjnego zbudowali tymczasowe nabrzeża na bazie pomostów pływających i umożliwili załadunek środków bojowych wprost na okręt.


8. Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu jest związkiem taktycznym, którego głównym zadaniem jest obrona polskich obszarów morskich, utrzymanie reżimu operacyjnego w przybrzeżnej strefie obrony oraz udział w obronie wybrzeża morskiego. W swoich strukturach skupia wszystkie siły szeroko rozumianej wojny minowej Marynarki Wojennej RP. Siły okrętowe 8. FOW stacjonują w Porcie Wojennym w Świnoujściu i Gdyni.

rel (8. FOW)

Fot.: 8. FOW 

Ćwiczenie Wargacz 2021
Ćwiczenie Wargacz 2021
Ćwiczenie Wargacz 2021
Ćwiczenie Wargacz 2021
Ćwiczenie Wargacz 2021
Ćwiczenie Wargacz 2021Ćwiczenie Wargacz 2021Ćwiczenie Wargacz 2021Ćwiczenie Wargacz 2021Ćwiczenie Wargacz 2021

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5462 4.638
EUR 4.6551 4.7491
CHF 4.7767 4.8731
GBP 5.5067 5.6179

Newsletter