Bezpieczeństwo, Granice

Dwie oferty - jedna z Polski, druga z Francji - wpłynęły w drugim postępowaniu przetargowym Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) na dostawę pełnomorskiego okrętu patrolowego (OPV - Offshore Patrol Vessel). Otwarcia ofert dokonano 11 lutego br. Nowa jednostka, która trafi do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku-Westerplatte, ma zastąpić jeden z użytkowanych obecnie patrolowców projektu SKS-40 - Kaper-1 (SG-311) i Kaper-2 (SG-312). 

Przedmiotem zamówienia, zarówno w obecnej procedurze zakupowej, jak i w unieważnionej, wcześniejszej, jest okręt o długości od 60 do 66 m, szerokości przynajmniej 10,5 m, zanurzeniu ok. 3,5 m, wyporności około 1000 t i autonomiczności do 12 dni, z możliwością operowania na wodach europejskich. Chodzi nie tylko o Bałtyk. Jednostka ma być przystosowana do działania w warunkach hydrometeorologicznych występujących także w rejonie Morza Północnego i Śródziemnego.

W pierwszym postępowaniu przetargowym, rozpoczętym 31 lipca 2019 r, z terminem składania wniosków do 23 września otwarcie ofert miało miejsce 7 października, kiedy to okazało się, że jedyna złożona oferta - od konsorcjum stoczni: PGZ Stocznia Wojenna i Stocznia Remontowa Nauta, z proponowaną wartością kontraktową 147 600 000 mln zł brutto - przekraczała przewidziany budżet. W efekcie, 21 listopada, unieważniono postępowanie.

Nowe postępowanie przetargowe uruchomiono 13 grudnia 2019 r. z terminem składania ofert wyznaczonym na 28 stycznia 2020 roku. Przy okazji otwarcia ofert ujawniono budżet - 111 336 000 zł brutto.

Jednym z oferentów jest francuska spółka Socarenam z wartością oferty wynoszącą 111 000 000 zł brutto, co oznacza zmieszczenie się w limicie, przy czym jednostka miałby być objęta 36-miesięczną gwarancją wyposażenia.

Drugim oferentem okazała się PGZ Stocznia Wojenna, tym razem sama, nie w konsorcjum z Nautą, ale wartość jej oferty - na poziomie 138 990 000 zł - ponownie (jak w pierwszej procedurze przetargowej) przekracza założony przez MOSG budżet. PGZ SW zamierza udzielić gwarancji na 30 miesięcy.

O ile nie dojdzie do zaskarżenia wyników postępowania do Krajowej Izby Odwoławczej lub nie dojdzie do unieważnienia z innych powodów - prawdopodobnie w najbliższych tygodniach można się spodziewać podpisania umowy z francuską stocznią.

Od 1989 roku spółka należy do akcjonariatu pracowniczego i managerskiego. Spółka posiada pięć zakładów produkcyjnych i ma do dyspozycji m.in. zadaszony suchy dok o długości 55 m, 110-metrowy dok pływający, pochylnię o DOR 1800 ton i podnośnik o DOR 350 t.

Socarenam współpracowała z polskimi stoczniami zlecając im budowę częściowo wyposażonych kadłubów statków. W 2009 roku stocznia Maritim Shipyard Sp z o.o. z Gdańska (nieistniejąca już) przekazała Socarenam kadłub 75-metrowego serwisowca offshore obecnie znanego jako Bourbon Enterpise (ex Bourbon Eiffel). W połowie I dekady XXI wieku Nauta-Hull Sp. z o.o. zbudowała dla Socarenam częściowo wyposażony, 16,5-metrowej długości statek rybacki Le Breizh.

Dwa kadłuby, w podwykonawstwie dla Socarenam, zbudowała stocznia Crist. Były to: w 2016 roku częściowo wyposażony 45-metrowy wielozadaniowy statek ratowniczy i roboczy Sirius, a w roku minionym - pogłębiarka o długości ok. 52 m.

Na zdjęciu w nagłówku - jeden z dwóch okrętów patrolowych typu "Castor" (długość całkowita 53,50 m, wyporność 569 ton) zbudowanych przez Socarenam dla marynarki belgijskiej.

Nowa jednostka MOSG ma być przeznaczona do realizacji zadań ochrony zewnętrznych granic morskich Unii Europejskiej. Dzięki unijnemu dofinansowaniu dla Komendy Głównej Straży Granicznej, w wysokości 100 292 400 zł możliwe było ogłoszenie pierwszego przetargu w 2019 roku. Projekt pn. "Pełnomorska jednostka patrolowa OPV" zyskał wsparcie z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020, a konkretnie - z Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz. Dostawa okrętu powinna być zrealizowana do 10 listopada 2022 roku.

Zadania nowego okrętu patrolowego MOSG

  • udział w połączonych wielozadaniowych operacjach morskich koordynowanych przez Agencję FRONTEX (EBCGA) i realizowanych we współpracy z innymi służbami wykonującymi zadania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa państwa i UE
  • ujawnianie prób przekroczenia morskich granic UE wbrew obowiązującym przepisom, a szczególnie fizyczne przeciwdziałanie nielegalnej migracji, transportowi przez morskie granice odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych, materiałów niebezpiecznych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz towarów objętych podatkiem akcyzowym bez wymaganych zezwoleń
  • udział w akcjach ratowniczych SAR, w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof humanitarnych i innych zdarzeń na morzu
  • ochrona środowiska morskiego i zwalczanie jego zanieczyszczeń
  • sprawowanie nadzoru środkami wzrokowo-technicznymi nad obszarami morskimi i egzekwowanie przestrzegania przez statki przepisów prawa obowiązujących na tych obszarach
  • współpraca ze statkami powietrznymi straży granicznych i przybrzeżnych UE celem budowania kompleksowego obrazu sytuacji nawodnej nadzorowanego akwenu, jako elementu planowania i wypracowania optymalnych działań zapobiegających naruszaniu przepisów obowiązujących na morskich obszarach UE
  • przeciwdziałanie bezprawnym czynom skierowanym wobec statków morskich, obiektów i instalacji morskich o znaczeniu strategicznym
  • udzielanie wsparcia innym służbom realizującym funkcje straży granicznych i przybrzeżnych w zakresie działań specjalnych na morzu (takich jak policja, administracja morska, celna i rybacka).

" Czy mimo znacznie wyższej ceny za patrolowca dla MOSG, jednostkę powinny budować polskie stocznie, czy francuska firma, która jest dużo „tańsza”? "

rel (MOSG), PBS 

+7 pytanie
czyżby żadna polska stocznia nie wierzyła w zwycięstwo z PGZ w przetargu publicznym ??
14 luty 2020 : 06:48 robertpk | Zgłoś
0 Znane są oferty na patrolowiec dla MOSG, zbudują go Francuzi..
Polskie Stocznie budują..duże bloki..kadłuby ...sekcje i statki..mało która stocznia zajmuje sie budowa tego typu statków..chodzi mi o jego gabaryty i to stanowi w mojej ocenie problem ze startem do takich przetargów..Stoczniowcy by dali rade na pewno ..
15 luty 2020 : 15:56 Janek załoga | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.5747 4.6671
EUR 4.6511 4.7451
CHF 4.7981 4.8951
GBP 5.5199 5.6315

Newsletter