Bezpieczeństwo, Granice

W piątek, 5 kwietnia z roboczą wizytą w 3. Flotylli Okrętów przebywała delegacja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na czele której stanął dyrektor Maciej Zawadzki. Podczas spotkania, gościom zaprezentowany został sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu Marynarki Wojennej.   

Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Porcie Wojennym w Gdyni powitał zastępca dowódcy 3. Flotylli Okrętów, komandor Wojciech Sowa wraz z dowódcą Dywizjonu Okrętów Wsparcia komandorem Albertem Figatem. Podczas spotkania dowódca dOW przedstawił historię, strukturę i zadania realizowane przez dywizjon ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania Grupy Ratownictwa Morskiego w zakresie bezpieczeństwa morskiego w ramach systemu ratowania życia i mienia na morzu.

Po zakończeniu oficjalnych rozmów delegację Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa zapoznano ze sprzętem ratowniczym będącym na wyposażeniu Dywizjonu Okrętów Wsparcia. Zaprezentowane zostały między innymi: okręt ratowniczy ORP Lech, kutry ratownicze ORP Zbyszko i ORP Maćko wraz z systemem nurkowym LARS, a także wyposażenie sprzętowe Brzegowej Grupy Ratowniczej. Na zakończenie goście odwiedzili Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP, gdzie zapoznali się z możliwościami szkoleniowymi jednostki. Do zadań Służby SAR należy poszukiwanie i ratowanie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazły się w niebezpieczeństwie, a także zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego.

Utrzymywanie sił gotowych do ratowania zdrowia i życia w polskiej strefie odpowiedzialności SAR (ang. Search and Rescue) na Bałtyku jest zadaniem wynikającym między innymi z podpisanej przez nasz kraj Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej 27 kwietnia 1979 roku w Hamburgu. Strefa ta obejmuje obszar ponad 30 000 km² powierzchni morza Bałtyckiego. Realizując te zadania Marynarka Wojenna ściśle współpracuje z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa odpowiedzialną za prowadzenie i koordynowanie akcjami ratowania życia na morzu. W całodobowej gotowości do działań SAR Marynarka Wojenna utrzymuje załogi dwóch śmigłowców ratowniczych (na lotniskach w Gdyni i Darłowie) oraz samolotu patrolowego (na lotnisku w Siemirowicach).
Dysponuje ponadto, skupionymi w Dywizjonie Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, wyspecjalizowanymi okrętami ratowniczymi (2 duże okręty ratownicze ORP Lech i ORP Piast oraz 2 kutry ratownicze ORP Zbyszko i ORP Maćko) i Brzegową Grupą Ratowniczą.

Duże okręty ratownicze ORP Piast i ORP Lech to jednostki przystosowane do wykonywania zadań ratowniczych, w tym poszukiwania i ewakuacji rozbitków. Okręty mogą, samodzielnie i współdziałając z jednostkami nawodnymi i lotniczymi, udzielać pomocy innym statkom i okrętom w zakresie zwalczania przecieków, awarii systemu wodnego, holowania i ściągania z mielizny oraz walki z pożarami, a także w zakresie medycznym. Dodatkowo jednostki te przystosowane są do patrolowania i kontroli statków w ramach blokad morskich i międzynarodowego embarga.

Do swych działań okręty tego projektu wykorzystują zaawansowany system poszukiwania obiektów na dnie morza HOMAR-P, w tym sonary boczne i holowane. Są wyposażone w urządzenia i systemy umożliwiające prowadzenie prac podwodnych do głębokości 60 m w sprzęcie powietrznym oraz do głębokości 100-120 m w sprzęcie mieszankowym. Okręty posiadają możliwość udzielania pomocy zatopionym okrętom podwodnym, a także zasilania ich w sprężone powietrze. Wyposażone są w węże do prowadzenia wentylacji przedziałów okrętów podwodnych powietrzem oddechowym, napełniania ich zbiorników magazynowych, szasowania balastów. Dysponują także sprzętem umożliwiającym podłączenia narzędzi pneumatycznych oraz wykorzystanie pontonów wydobywczych. Posiadają ekologiczne systemy oczyszczania fekalii oraz obojętne dla środowiska systemy przeciwpożarowe.

Marynarka Wojenna RP czeka na nowoczesny, duży okręt - "Ratownik", którego budowę już zakontraktowano.   

Kutry ratownicze typu Zbyszko przeznaczone są do prowadzenia prac podwodnych i wykonywania zadań nurkowych oraz poszukiwawczo-ratowniczych. Są przystosowane do ratowania życia ludzkiego i mienia na morzu. W składzie załogi znajduje się grupa nurków, mogąca prowadzić wszelkie prace podwodne do głębokości 45 m. Kutry ratownicze mogą udzielać pomocy poszkodowanym w wypadkach na morzu a także jednostkom zagrożonym pożarem. Są w stanie zasilać w energię elektryczną jednostki pozbawione w skutek awarii własnego źródła zasilania (na czas przeprowadzenia naprawy przez specjalistów z okrętowej grupy ratowniczej). Mogą także ściągać z mielizny i holować uszkodzone jednostki o wyporności maksymalnej do 1000 ton. Okręty są wyposażone w sprzęt łączności pozwalający na współpracę i koordynacje akcji ze śmigłowcami wojskowych i cywilnych służb ratowniczych.

Brzegowa Grupa Ratownicza przeznaczona jest do zabezpieczenia ratowniczego działań Marynarki Wojennej RP od strony brzegu morskiego i w pasie nadbrzeżnym. Jej podstawowe zdania to ewakuacja osób z zagrożonych jednostek pływających, wsparcie działalności okrętowych grup ratowniczo-nurkowych, wykonywanie prac podwodnych do głębokości 40 m oraz współpraca ze śmigłowcami służb ratowniczych. W ramach prac podwodnych nurkowie BGR mogą prowadzić prace poszukiwawczo-wydobywcze, zwiad nurkowy, przeglądy podwodnej części kadłuba jednostek pływających i prace przy oczyszczaniu śrub i urządzeń sterujących oraz usuwać nieszczelności kadłuba jednostek pływających. W ramach współpracy ze śmigłowcami ratowniczymi nurkowie BGR podejmują i przekazują ludzi między śmigłowcem, a jednostką pływającą oraz wykonują skoki ze śmigłowców do wody w celu udzielenia pomocy rozbitkom.

rel (3.FO / MW RP)

Fot.: 3. FO

Służba SAR w 3.FO

 

Służba SAR w 3.FO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter