Ta inwestycja nie ma dobrej prasy. Jednak wbrew spekulacjom, a nawet kategorycznym twierdzeniom publikowanym przez niektóre media - jej realizacja, w fazie projektowej, postępuje. Chodzi o prom typu ro-pax dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zakontraktowany w stoczni MSR Gryfia już ponad dwa lata temu. 

W niektórych mediach twierdzono już nawet, że "promu już nikt nie projektuje" lub "prace projektowe zostały przerwane". Nie jest to prawda, choć oczywiście cały proces realizacji kontraktu nie postępuje tak szybko, jak by można tego oczekiwać.

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawiciela jednego z uczestników konsorcjum projektowego (złożonego z Ned Project, StoGda Ship Design and Engineering i Mars Design and Solutions) - ostatnio przeprowadzano w Ośrodku Hydromechaniki Okrętowej Centrum Techniki Okrętowej próby w basenie modelowym mające na celu sprawdzenie i ewentualne korekty charakterystyk hydrodynamicznych i oporowo-napędowych projektowanego promu dla PŻB. Oznacza to, że opracowanie projektu technicznego postępuje i jest bliskie ukończenia.

Prezentujemy zdjęcia modelu kadłuba promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej badanego w OHO CTO.

PBS

Badania modelowe promu projektowanego dla PŻB
Badania modelowe promu projektowanego dla PŻB
Badania modelowe promu projektowanego dla PŻBBadania modelowe promu projektowanego dla PŻB