Wczoraj, 30 lipca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o zakończeniu naboru wniosków w I konkursie Programu INNOship wdrażanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Konkurs 1/1.2/2018.

Wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 157 769 474,5 zł przy wartości kosztów kwalifikowanych w wysokości 259 040 803,9 zł.

- Kwota dofinasowania zaplanowana w I etapie wynosiła 120 000 000 zł. Złożono więc wnioski na łączną kwotę przekraczającą pulę dostępnych środków o ponad 30 procent - podkreśla Jerzy Czuczman, dyrektor biura Forum Okrętowego.

Tak wielkie zainteresowanie programem INNOship już teraz może świadczyć o sukcesie i dużym potencjale rozwojowym branży stoczniowej w Polsce.

Przypomnijmy, że pierwszy w Polsce program sektorowego wsparcia prac badawczo-rozwojowych w przemyśle stoczniowym o nazwie INNoship powstał na wniosek Związku Pracodawców Forum Okrętowe, dzięki zaangażowaniu firm należących do tej organizacji.

Przygotowanie wniosku wraz z przeprowadzeniem niezbędnych badań i analiz rynkowych wsparła finansowo Remontowa Holding. To jeden z 13 programów sektorowych realizowanych obecnie przez NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Start jego pilotażowego etapu przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBiR ogłosili 7 marca 2018 r. w Gdyni.

Jak głosi komunikat NCBiR, w chwili obecnej dokonywana jest ocena formalna złożonych wniosków. Zgodnie z regulaminem konkursu, cały proces oceny powinien potrwać do 90 dni kalendarzowych.

GL, rel (NCBiR)

Zobacz także rozmowę z dyrektorem NCBiR prof. dr hab. inż Maciejem Chorowskim:

INNOship wystartował